Düşman Ceza Hukuku – Av. Dr. Denizer Şanlı – Notabene Yayınları

Düşman Ceza Hukuku – Av. Dr. Denizer Şanlı – Notabene Yayınları

Düşman Ceza Hukuku -Kaynaklar Kuramsal Çerçeve Eleştiriler-

Düşman Ceza Hukuku -Kaynaklar Kuramsal Çerçeve Eleştiriler-

Denizer Şanlı’nın kitabı, “düşman ceza hukuku” anlayışını bilimsel tez düzeyinde konu edinen Türkiye’deki ilk çalışmadır.

“Düşmana uygulanan hukuk” geleneğini bütünüyle sahiplenen, ama bir yandan da güncel bir hukuk anlayışını temsil eden “düşman ceza hukuku”, “anti-terör” yasaları yoluyla yaygın ve yerleşik bir yürürlük edinmiştir.

Yaklaşımın “düşman/ yurttaş” karşıtlığı temelinde yarattığı hukuksal çerçeve, güncel etkisini yalnızca “hukuk dünyası”nda değil, hatta esas olarak siyasal/toplumsal alanda göstermektedir. Bu yönüyle hem “yaşayan” hem de gelecekle ilgili tam bir hukuksal/toplumsal distopyayı temsil eden düşman ceza hukukunun ortadan kaldırılma olanakları, hedefindeki toplumsal sınıfların değiştirici siyasal eylemi tarafından açığa çıkarılacaktır.

toplumsalhukuk