Toplumsal Hukuk’tan Rapor: Pandemide Emeğin Bir Yılı

Toplumsal Hukuk’tan Rapor: Pandemide Emeğin Bir Yılı

Toplumsalhukuk emek ekibi tarafından pandemide emeğin bir yılının değerlendirildiği rapor yayımlandı. 

Raporun giriş bölümünde şu ifadelere yer verildi:

2020 yılında başlayan covid-19 pandemisi döneminde ülkemizde alınan sözde tedbirler ile emekçiler çalışmaya yani ölüme mahkum edilmiştir. Bu süreçte çocuk işçiliği ve çocuk emeği sömürüsü artmıştır. Kadınların ev içi ücretli-ücretsiz emek sömürüsü derinleşmiş, mülteci kadınlar ekonomik krizin ilk kurbanlarından olmuştur. Alınan tedbirler/önlemler emekçileri hiçbir zaman kapsamamış, emekçilere yönelik teşvikler insani yaşam koşullarının altında kalmıştır. Bu dönemde işsizlik ödeneği işverenlere sermaye olarak dağıtılmış, işten çıkarma yasağı getirilmesine karşın işverenler kod 29 hilesine başvurmuş, iktidar ise bu hileyi görmezden gelmiştir. Öyle ki işçiler işyerlerinde covid 19 virüsüne maruz kalıp hayatlarını kaybetmesine rağmen covid 19 iş kazası/meslek hastalığı olarak tanımlanmamıştır.

Üç başlıkta oluşan raporun birinci başlığında: iktidarın Pandemi döneminde iktidar tarafından alınan sözde önlemler, bu önlemlerin emekçileri koruyup korumadığı,  pandemi döneminde iş cinayetleri, işten çıkarma yasağına karşı işverenler tarafından kullanılan kod 29 hilesi irdelenirken, ikinci başlıkta; Pandemi döneminde ev içi ücretsiz emeğin artışı ve sonuçları, özelde mülteci kadınların emek sömürüsündeki derinleşme ve verilerle pandemi dönemindeki kadın emeği irdelenmekte, üçüncü ve son başlıkta ise pandemi koşullarının yarattığı yoksulluk ile birlikte artan çocuk işçiliği irdeleniyor.

Her bölümün sonunda taleplerin yer aldığı raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

Emek örgütleri Covid-19 salgın sürecinin başından itibaren salgının salgının önlenmesi için tam kapanma talebini,   herkes için aşı ve temel ücret talebini, COVİD 19’un meslek hastalığı ve iş kazası sayılması talebini ifade ettiler. Yukarıdaki sınırlı verilerle de görüldüğü üzere bu taleplerin hiçbiri bugüne kadar karşılanmamış ve salgın bir işçi sınıfı hastalığına dönüştürülmüştür.

Emeğin haklarının güvencesi örgütlü gücüdür. Emeğin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs!

“Pandemide Emeğin Bir Yılı Raporu”nun tamamını indirmek/okumak için tıklayınız.

toplumsalhukuk