Yargıtay Daire Başkanı: İstinafın kesin kararları kanun yararına bozmaya açılsın

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, istinafta kesinleşen dosyalar ile ilgili kanun yararına bozma yoluna başvurulamadığını belirterek, bu hususun yeniden düzenlenmesini talep etti

Özkepir, geçin yıl devreye giren beş yıla kadar hapis cezalarını inceleyip kesinleştiren istinaf mahkemeleri kararlarının da “kanun yararına bozma” yoluyla Yargıtay’a taşınarak kaldırılması ve hafifletilmesi yolunun açılmasını önerdi. Özkepir kanun değişikliği talebini de Adalet Bakanlığı’na yazıyla iletti. Yargıtay’ın kurumsal görüşünün de aynı yönde olduğu bildirildi.

İstinaf mahkemelerinden geçerek kesinleşen 5 yıl ve altı hapis cezası verilen davalar için bu yol kullanılamıyor. Buna göre, trafik hız sınırını ihlal eden, kırmızı ışıkta geçen, yasak yere park eden bir kişi aldığı bu idari para cezasının iptali için ilgili hukuk yollarını kullandıktan sonra “Kanun yararına bozma”yı kullanabiliyor. Bu yolla cezanın kalkması ya da hafifletilmesi mümkün olabiliyor.

Ancak trafikte dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiği için beş yıl ve altı ceza alan, istinaf yoluyla cezası kesinleşen kişi, yargılanmasında adli hata yapılsa bile kanun yararına bozma yoluna başvuramıyor. Bu durumda hatalı yargılama da yapılsa dosya, Yargıtay’a taşınamıyor.

200 liralık ceza örneği

Başkan Özkepir, 100-200 liralık idari para cezaları için bile başvurabilen bu yolun istinaftan geçen beş yıl ve altı hapis cezaları için kapalı olmasının çelişki olduğunu söyledi. Özkepir, ülkede kanunların eşit olarak uygulanmasının sağlanması amacıyla CMK’daki bu sınırlamanın kaldırılmasını istedi. Özkepir, Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruda özetle şunları kaydetti:

Bölge adliye mahkemelerinin kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlıkların ve kanuna aykırılıkların giderilebilmesi için CMK’nın kanun yararına bozma hükümlerini düzenleyen 309. maddesinde değişiklik yapılıp ‘istinaf veya’ kelimelerini madde metninden çıkartılarak bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı da kanun yararına bozma kanun yoluna başvurma olanağı sağlanmalıdır. Böyle bir düzenleme ülke genelinde kanunların eşit olarak uygulanmasına katkıda bulunacağı gibi kararlardaki kanuna açıkça aykırılık hallerinin giderilmesini sağlayacaktır.

Adalet Bakanlığı da yıllık olarak kanun yararına bozma yoluyla verilen kararları hakim ve savcılara yol göstermesi için kitap şeklinde bastırarak teşkilata dağıtıyor.

toplumsalhukuk