Yargıç Berman’dan yeni sorular geldi: İran’a da çalışıyor musun?

Federal Yargıç Richard Berman savunmaya ek sorular yönelterek, New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in veya ait oldukları firmaların Iran, Halkbank veya Türkiye tarafından tutulup tutulmadıklarını sordu

Berman geçtiğimiz günlerde taraflara Zarrab’la ilişkilerini ve Zarrab’ın avukatlarının parasını kimin ödediğini sormuştu.
Hakim Berman sordu: Zarrab ile kim ne iş yapıyor, avukat parasını kim ödüyor?

Başsavcılık, 2 Mayıs Salı günü New York’da yapılacak ve Mukasey ile Guiluani’nin Zarrab’ın avukatı olmasının bir çıkar çatışmasına neden olup, olmayacağının inceleneceği duruşma öncesi Cuma günü sorduğu sorulara ek olarak bu kez yargıç Berman yeni soruları Pazartesi savunmaya bildirdi. Zarrab, ayrıca Giuliani’nin başdanışmanlığını yaptığı Greenberg Traurig hukuk firmasının ABD’de Türkiye adına lobicilik yapmasının çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı sorusuna yanıt verecek.

Pazartesi günü Yargıç tarafından sunulan soruların bazıları şunlar oldu:

  1. Giuliani ve Mukasey veya ait oldukları firmalar Iran, Halkbank veya Türkiye tarafından kiralandı mı?
  2. Savunma kimin adına argüman ortaya koyacak?
  3.  Greenberg Traurig (Giulaini’nin avukatlık firması) firmasının hem Zarrab hem de Türkiye Cumhuriyetini temsil etmesi gerçek bir çatışma ortaya koymuyor mu? Bu gözardı edilebilir mi? Bu konudaki referans dava ve içtihatları sayınız.
  4. Sn. Giuliani Türkiye veya ABD’li yetkililerle görüşürken Greenberg Traurig kimi temsil ediyor Türkiye mi Zarrab mı? Bu tip görüşmeler ‘özel’ olarak kabul edililebilir mi?
  5. Sn. Giuliani veya Mukasey müzakerelerde Sn. Zarrab’ın pozisyonunun aksine bir pozisyon alabilirler mi?
  6. ABD veya Türkiye hükümetinde görevliler veya yetkililer Sn. Zarrab veya yakınları ile bir iş yapmaktalar mı?

Bu sorular dışında Başsavcılığın Cuma günü Mahkemeye sunduğu sorular Amerikan Sesi tarafından çevrilmişti:

Giuliani de dahil olmak üzere, Greenberg Traurig hukuk firmasın bağlı herhangi bir avukatınız şahsen size, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil ettiklerini söyledi mi?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi?

Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig hukuk firmasındaki avukatlarınızdan herhangi biri bu hukuk firmasının ABD Hükümetine, Türk Hükümeti temsilcisi olarak kayıtlı olduğunu size bildirdi mi?

Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne kadar zaman harcadınız?

Başsavcılık, duruşmada Zerrab’a yönelteceği bazı sorular öncesinde çıkar çatışması içinde olan avukatların kendisini yanlış bir şekilde yönlendirilebileceğini öne sürerek bazı önerilerde bulunduktan sonra sorularını sürdürecek.

Başsavcılık duruşmada Zerrab’ı, “Size bu dava sürecinde Greenberg Traurig’den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine olan bağlılığı nedeniyle sizin temsilinizi nasıl olumsuz yönde etkileyebileceğine dair bazı örnekler vereyim. Bu yapacağım açıklamalar sanırım avukatlarınız konusunda düşünme ve öneri biçimini etkileyecektir: Hakkınızdaki suçlamaları kabul edecekseniz, ne zaman edeceğiniz, başsavcılıkla işbirliği yapmaya çalışıp çalışmayacağınız, savunmanızı nasıl yapacağınız, mahkemede ifade verip vermeyeceğiniz, mahkeme sırasında hangi tanıkların çapraz sorguya alınması ve tanıklara hangi soruların sorulacağı, hangi tanıkların mahkemeye çağrılması gerektiği ve sizin adınıza başka hangi kanıt sunmanız gerektiği, Jüriye sizin adınıza ne gibi argümanlar yapmanız gerektiği. Mahkemeye ne gibi argümanlar sunması gerektiği ve hangi gerçeklerin Mahkeme’ye bildirilmesi, yargılanmadan önce, yargılama sırasında veya hüküm giymenizde. Bu örneklerden bazılarını genişletmeme izin verin” diyecek, ardından Zerrab’a şu sorular yöneltilecek:

Bu davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması konusunda, Türkiye Hükümeti’nin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg Traurig firmasına bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye Hükümetinin çıkarlarına ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz?

Greenberg Traurig firması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi olarak yaptığı çalışmaların bir parçası da, ABD’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak ve kollamak.. ABD hükümet organlarında Türkler, Türkiye ve Türk Amerikan ilişkilerinde pozitif bir imaj sağlamak. Bunu anlıyor musunuz?

Kamuya açık yargılanma hakkınızın Greenberg Traurig’in Türkiye Cumhuriyetinin olumlu bir imajını teşvik etme görevleriyle çeliştiği için, Greenberg Traurig’ten avukatlarınızın sizi kamuya açık bir mahkemede tutmaya devam etmesini tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz?

Greenberg Traurig’e bağlı avukatların, dava sürecinde yargılama öncesi, yargılama aşamasında ya da hüküm verme davasında sizin savunmanıza yardımcı olacak Türkiye hükümetine yönelik bir eleştiriyi yapmanızı tavsiye etmeyeceklerini anlıyor musunuz?

Greenberg Traurig’teki avukatların, bazı delillerin savunmana yardımcı olabileceğini kabul etseler bile, bu delillerin Türkiye hükümetinin çıkarlarına olumsuz olarak etkileyeceği için bu delilleri kanıt olarak sunmayı tavsiye etmeyeceklerini anlıyor musunuz?

Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig’teki avukatlarınızın, kendi şirketleri adına öğrendikleri bazı gizli bilgileri kullanarak Türkiye hükümetinin çıkarlarına ters düşecek şekilde sizin lehinizde pazarlık yapamayacağını anlıyor musunuz?

Greenberg Traurig’den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarına zarar veren ya da olumsuz bir dava açılmasını kabul etmenizi tavsiye edemediğini veya anladığını biliyor musunuz?

Size verdiğim örneklerin her birini anlıyor musunuz?

Kendi sözlerinizle, bu durumda ortaya çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin ne anladığınızı bana söyleyin.

Bu davada olduğu gibi her ceza davasında, sanık kendine bağlılığından emin olduğu avukatlarından destek alır. Avukatının sadakatine, herhangi bir etkenin hiç bir biçimde müdahale etmeyeceğine inanıp yardım alır bunu anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, başkalarının ve diğer müşterilerini değil de yalnızca sizin çıkarlarınızı savunan bir avukatınızın olması gerektiğini anlıyor musunuz?

Size en büyük tehlikenin Greenberg Traurig’in Türkiye Hükümeti’nin eşzamanlı temsili ve firmanın temsilciliği yüzünden meydana gelebilecek tüm olası çıkar çatışmalarından geleceğini anlıyor musunuz? Bu avukatlar sizi mi temsil edecek, Türk Hükümeti’ni mi?

Bu davada avukat seçiminiz konusunda herhangi bir teşvik, vaat ya da tehdit aldınız mı?

Giuliani veya Mukaşey dışındaki herhangi bir avukatla bu potansiyel çıkar çatışmasının tehlikeleri konusunu danıştınız mı?

Size verdiğim tüm bu bilgilerden sonra, herhangi bir çıkar çatışması olmayan bir avukata danışmak hakkına sahip olduğunuzu ve mahkemenin size hiç bir çıkar çatışması veya kargaşa yaratmayacak ücretsiz bir avukat tayin etmek için bir fırsat vereceğini anlıyor musunuz?

Bugün size açıkladığımız çatışma veya potansiyel çıkar çatışması hakkında bağımsız danışmanla görüştünüz mü? Danışman durumu hakkında sizi tamamen bilgilendirdi mi? Bağımsız danışmana danışmak için ek zaman ayırmak ister misiniz?

Bugün tüm söylediklerimiz sonrasında Greenberg Traurig’in davanızdaki mağdur olduklarını iddia eden bankaların temsilciliklerinin savunmanızı olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesinden sonra Greenberg ile devam etmenin sizin yararınıza olduğuna inanıyor musunuz? Traurig sizi temsil eden hukuk firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?

Bugün söylemiş olduğumuz her şeyi, Debevoise ve Plimpton’ın davanızdaki mağdur olduklarını iddia eden bankaların temsil etmelerinin savunmanızı olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündükten sonra, bu avukatlarla birlikte devam etmenin yararınıza olduğuna inanıyor musunuz? Debevoise ve Plimpton, sizi temsil eden hukuk firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?

Greenberg Traurig ile Debevoise ve Plimpton’ı seçerek, yalnızca çıkar çatışması olmayan avukatlar tarafından temsil edilme hakkını geri mi vereceksiniz?

Greenberg Traurig’in bu davada mağdur oldukları iddia edilen bankaların temsili nedeniyle, itirazda veya başka türlü herhangi bir mahkumiyet sonrası argümanından feragat mı ediyorsunuz?

Çıkar çatışması içerisinde olmayan bir avukatla temsil hakkını bilerek ve gönüllü olarak ret mi ediyorsunuz?

Greenberg Traurig’in Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilciliğinden dolayı, mahkumiyet sonrası temyize başvuru seçeneğinden feragat mı ediyorsunuz? Avukatınız etkili bir şekilde yardımdan kaçındın mı?

Temyiz veya başka türlü bu davada kurbanlar oldukları iddia edilen bankaların temsilciliğini de yürüten Debevoise ve Plimpton’un temsilciliğinden dolayı avukatlığa ilişkin herhangi bir argümanından feragat mı ediyorsunuz? Avukatınızın etkin bir yardımından yoksun bırakıldınız mı?

Söylediklerimde daha fazla açıklama istediğiniz bir şey var mı ?

toplumsalhukuk