TBB Başkanı Metin Feyzioğlu derhal istifa etmelidir

Türkiye’de hukuk, yargı bağımsızlığı ve bir bütün olarak savunma ağır bir saldırı altındayken TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun son süreçte yaptığı açıklamalarla mevzuattan, meslek kurallarından ve her şeyden önce avukatlık mesleğinin niteliği ve itibarından kaynaklanan görevlerini unuttuğu, hiçe saydığı açıktır. Bu nedenle istifa etmelidir. 

Metin Feyzioğlu’nun son olarak AKP Rize İl Başkanlığı binasında bir iktidar vekili edasıyla yaptığı açıklamalar bağımsız savunmayı temsil edemeyeceğini, gerek kendisine yüklenen görevleri gerekse başkanlığını yürüttüğü TBB’nin konumunu ve niteliğini yok saydığını bir kez daha göstermiştir.

Türkiye’de bir bütün olarak hukuk ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak savunma makamı ağır bir saldırı altındadır.

Meslektaşlarımız yalnızca mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturmaya, kovuşturmaya maruz kalmakta, tutuklanmakta, cezalandırılmaktadır. Emniyette, adliyede, duruşmalarda saldırıya uğramaktadır. Savunmanlık görevini yapmaları engellenmekte, hukuksuzluklar karşısında biat etmeleri istenmektedir. Avukatların tehlike altına olduğu ülkemizde bütün yurttaşların hakları, hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı tehlike altındadır. Yargının bağımsız olmadığı her gün bir başka pratikle görünür olurken, toplum içerisinde yargıya olan güvenin neredeyse yok olduğu bizzat yüksek yargı mensupları tarafından dile getirilir hale gelmiştir.

Böyle bir süreçten geçilirken savunma makamının temsilcisi avukatların ve meslek örgütümüzün yapması gereken, tarihsel misyonuna ve birikimine uygun bir şekilde hukuku, temel hak ve hürriyetleri, evrensel hukuki değerleri savunmak ve geliştirmek olmalıdır.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu bu misyonu üstlenmek şöyle dursun, göreviyle bağdaşmayan açıklamalarıyla gündemde yer alır hale gelmiştir.

Bağımsız savunmanın ve avukatların temsiliyetini bu ilke ve değerler ışığında sürdürmediği, sürdürmeyeceği açık olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu derhal istifa etmeye davet ediyoruz.    03.02.2019

toplumsalhukuk