Süt İzni Hakkına Dokunamazsınız!

Toplumsal Hukuk’un Ankara Adliyesinde görevli bir zabıt katibinin, yasal 3 saatlik süt iznini kullanmakta ısrarcı olunca, iş yoğunluğu gerekçesiyle Söğütözü’nde icra mahkemelerinde görevlendirilmesine ilişkin bir açıklaması: “Süt İzni Hakkına Dokunamazsınız! Adalet Komisyonu derhal hatasından dönmeli ve hukuka aykırı işlem geri alınmalıdır.

Açıklama metni:

SÜT İZNİ HAKKINA DOKUNAMAZSINIZ!
Ankara Adliyesinde görevli bir zabıt katibinin, yasal 3 saatlik süt iznini kullanmakta ısrarcı olunca, iş yoğunluğu gerekçesiyle Söğütözü’nde icra mahkemelerinde görevlendirilmesi kadın bir kamu emekçisinin hayatındaki eril tahakkümün ürünüdür.

Adalet “sarayları” bugün yargı emekçileri için adil, insanca çalışma koşulları sunmamaktadır. Bu durumdan elbette en çok kadın yargı emekçileri etkilenmektedir. “Kutsal aile”, “üç çocuk” sloganlarını dillerinden düşürmeyenlerin kadın emekçilere sunabildikleri; özel sektörde hamile kalınca işten çıkarılma, kamu sektöründe süt izni kullanmak isteyince yerinden sürülmedir.

Biliyoruz ki bu yaşanan, bir kadın zabıt katibine yönelik münferit bir uygulama değildir. Kadın emekçilerin haklarına yönelik bu saldırıdan ne kadın avukatlar ne de kadın hakim ve savcılar muaf değildir.

Ve yine biliyoruz ki, yargı emekçileri için adil olmayan bir adalet mekanizması; haklarını adliye koridorlarında arayan kadınlara da yurttaşlara da adalet sunamaz.

Kadınların mücadeleleriyle elde ettiği, doğum izni, süt izni gibi hakların hiç kimse eliyle gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Adalet Komisyonu derhal hatasından dönmeli ve hukuka aykırı bu işlem geri alınmalıdır. Yargı emekçisi arkadaşımızın yanında olduğumuzu, kadınları evde, işte, yaşamda yok sayan eril tahakküme karşı mücadeleye devam edeceğimizi, haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 18.09.2019

toplumsalhukuk