Söyleşi: Avukatlık Mesleğinin Dönüşümü

Toplumsalhukuk olarak 10 Aralık Cumartesi Günü, “Avukatlık Mesleğinin Dönüşümü” başlıklı söyleşi düzenliyoruz. 

Söyleşide; avukatlık mesleğinin şirketler aracılığıyla yerine getirilmesini, işçi avukatları, avukatlık meslek etiği kavramını ve savunma hakkını tartışacağız.

Meslek etiği kavramının ve savunma hakkının sıkça tartışıldığı bu günlerde mesleğimizin geleceğini hep birlikte tartışalım, konuşalım. Tüm hukukçuları söyleşimize davet ediyoruz. 

 

Konuşmacılar:

Kasım Akbaş ( Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi)

Av. Deniz Özbilgin (Toplumsalhukuk üyesi)

 

Tarih: 10 ARALIK CUMARTESİ , SAAT:15.30

Yer: Ankara Barosu Eğitim Merkezi 8. Kat

İletişim: 0543 970 57 18

av3

 

ToplumsalHukuk