Soma Davası’nın 14. grup duruşması’nın ilk günü görüldü: Sanıklar yine reddi hakim talebinde bulundu

Soma Davası’nın 14. grup duruşması bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir kısım sanıklar ve sanık müdafiileri mahkeme başkanının bilirkişilerle iletişim amacıyla kurduğu WhatsApp grubunu gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme reddi hakim taleplerini reddetti, katılan vekilleri istifa eden bilirkişi hakkında  suç duyurusunda bulunulmasını talep etti

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Soma Davası’nda beklenen ek rapor geçen hafta(12 Aralık) gelmiş, raporun okunmasının ardından katılan vekilleri ek rapora karşı beyanda bulunmuştu. Beyanların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını vereceği esnada Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS)’nde arıza meydana gelmiş arıza giderilemediği için duruşma bugüne(19 Aralık) ertelenmişti.

Mahkeme heyeti 13 Ekim 2016 tarihli duruşmada taraf vekil ve müdafilerinin kök rapora karşı itirazlarını değerlendirir ek rapor aldırılmasına karar vermişti. 21 Kasım 2016 tarihinde dosyanın ceza hukuku bilirkişi  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden “ek rapora karşı görevlendirmesinin belli olmadığı ve görevlendirme kapsamının hakimin değerlendirme yetkisi alanında olduğu gerekçesiyle” bilirkişilik görevinden çekilmişti. Mahkeme ise Maden’in çekilme talebi hakkında “çekilme nedenlerinin ek rapor olarak yazılabileceği” gerekçesiyle reddetmişti. Çekilme talebi reddedilen bilirkişi Maden  5 Aralık 2016 tarihinde kargo ile mahkemeye “ayrık ek rapor” göndermiş ve 10 Aralık 2016 tarihinde mahkemeye sunulan ve 10 bilirkişinin imzasının taşıyan ek rapora imza atmamıştı.

Bilirkişilikten çekilen Maden’in dilekçesi işleme konulmadı

Mahkeme ise Maden tarafından gönderilen ayrık ek rapor hakkında:

Her ne kadar bilirkişi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden tarafından mahkememize kargo yolu ile 05.12.2016 tarihli ayrık ek rapor konulu iki sayfadan ibaret dilekçe gönderilmiş ise de; öncelikle bir bilirkişinin diğer bilirkişiler rapor sunmadan ayrık ek rapor sunmasının hukuken ve usulen geçerli olmadığı, eğer bilirkişi çoğunluk olan bilirkişi görüşünden farklı bir oy ve kanaate sahip ise bu hususu sunulacak ek bilirkişi raporunda muhalif görüş olarak yer alması gerektiği gibi ek raporunda bizzat bilirkişilerce mahkemeye sunulması gerektiği, henüz düzenlenmiş bir ek rapor olmaksızın, ayrık ek rapor başlığı altında iki sayfadan ibaret sunulan yazının kargo yolu ile mahkemeye gönderilmesinin usulen rapor özelliği taşımadığı anlaşıldığından ilgili bilirkişinin mahkememize sunmuş olduğu 05.12.2016 tarihli iki sayfadan ibaret yazısının hukuki nitelik taşımaması nedeni ile İŞLEME KONULMAMASINA

oybirliği ile karar vermişti.

05 Aralık 2016 tarihli ayrık ek rapor ve işleme koymama kararının tam metni için tıklayınız.

Dilekçesi işleme konulmayan bilirkişi Maden: neden WhatsApp grubunda paylaştınız

İşleme konulmama kararının ardından Maden 09 Aralık 2016 tarihli dilekçesinde:

İşleme konulmama kararının mahkeme başkanı tarafından oluşturulmuş olan ve grup yöneticisinin de mahkeme başkanı olduğu, mahkeme başkanının, mahkemenin bir diğer üyesinin ve bilirkişi heyetinin dahil olduğu “WhatsApp” grubuna, sayın mahkemeye önce faks sonra kargoyla göndermiş olduğum ek raporun ikinci sayfası ve bu raporun altına el yazısıyla yazılıp mahkeme başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmış bir karar konulmuştur…

Mahkeme başkanının, bir üyesinin ve bilirkişilerin dahil olduğu WhatsApp grubundaki iletişimin konusu heyetin çalışmalarının organizasyonu ve bu bağlamda mahkeme ile haberleşmesiyle ilgili olabilir…Mahkemeye göndermiş olduğum görüşün altına el yazısıyla karar yazılarak mahkeme heyetince imzalanıp WhatsApp grubuna konulmasını hukuken anlamlandırmak mümkün olmamaktadır.

ifadelerine yer vermişti.

09 Aralık 2016 tarihli ceza bilirkişisi Mehmet Maden’in dilekçesinin tam metni için tıklayınız.

Sanıklar ve müdafiileri reddi hakim talebinde bulundu

SEGBİS’in arızalanması sebebiyle bugün (19 Aralık) görülen duruşmada sanık patron Can Gürkan’ın müdafii Av. Kadir Çekin söz alarak reddi hakim talebinde bulunacaklarını beyan etti. Sanık Gürkan daha önce de reddi hakim talebinde bulunmuş bu talepleri reddedilmişti. Mahkeme önce katılan vekillerinden ek rapora karşı beyanlarını alacağını ardından diğer talepleri değerlendireceğini söyledi. Bunun üzerine katılan vekillere rapora ve sanık ve müdafilerinin muhtemel reddi hakim taleplerine karşı beyanda bulundu.

Aile avukatları: Bunlar hakimin reddi için için yapılan örgütlü işlerdir!

Hayatının kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Av. Can Atalay reddi hakim talebi ile ilgili;

Sanık müdafileri davaya müdahale ediyorlar. Bu süreçte zor belgelere nasıl ulaştılar? Biz adil bir yargılama yapılmasını istiyoruz bunun için uğraşacağız. Reddi hakim talebi davayı uzatma amacı taşımaktadır reddini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz.

dedi.

Atalay’ın ardından söz alan Manisa Barosu Genel Sekreteri Av. Seçil Ege Değerli:

Biz bu bilirkişinin ilk çekilme dilekçesinde daha şüphe etmiş ve daha önce de olduğu gibi dosyanın nereye çekilmeye çalışıldığını tahmin etmiştik. Bu gelen usulde de yeri olmayan dilekçeler karşısında hiç şaşırmadık. Hem tutuksuz sanıklar hem diğer ek dosyadaki sanıklarla birlikte suç işlemeye devam ediyorsunuz!

Bilirkişi ceza kürsüsünde öğretim görevlisi usulü bilmemesi düşünülemez ama usule aykırı, bir cümlelik muhalefet şerhi ile belirtilecek hususun böyle açıklanması safiyane bir hareket değildir. Kasti olarak reddi hakime yol açmak içindir.Mahkemenin WhatsApp grubu kurması aleniyeti tesis etmek içindir. Bundan geri duran sanıklar ile vekillerini tenzih ediyorum. Raporlarla da tespit edilen ihmaller zincirini devam ettirerek çalışmaya devam ediyorsanız artık bu ihmal değildir kasta varan hareketlerdir ve klasik bir suç örgütü olarak onca işçinin ölümüne yol açtınız ve halen heyet üzerinden çeşitli suçları işlemeye devam ediyorsunuz.

Bunlar hakimin reddi için için yapılan örgütlü işlerdir. Bu yüzden mahkemeden bilirkişi Mehmet Maden hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz.

dedi.

Katılan vekillerinin ardından söz alan sanık Can Gürkan’ın avukatı Kadir Çekin reddi hakim taleplerinin sebeplerinden birinin ortaya çıkan WhatsApp grubu olduğunu söyledi. Dosyaya gelen belgelerin gizlendiğini iddia eden Çekin, “Sizin odanızda dosyayla ilgili belgeler vardır. Bunlar UYAP üzerinden daha dosyaya eklenmemiştir” dedi. Heyetin tarafsızlık ilkesini geçtiğini ve görevini suistimal ettiğini söyleyen Çekin, reddi hakim talebinde bulunduklarını belirtti.

Sanık ve sanık vekillerinin büyük bir kısmı ise reddi hakim taleplerinin olmadığını beyan etti.

Aileler: Siz de katillerle WhatsApp grubu kurun

Beyanların ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen arada hayatını kaybedenlerin yakınları “Şimdi de hakime sardınız, gidin siz de katillerle WhatsApp grubu kurun” diyerek reddi hakim talebinde bulunan sanıklara sitem etti.

Aranın ardından mahkeme heyeti reddi hakim talepleri ile ilgili:

Ret talebine dayanak yapılan dilekçenin usulsüz olması, WhatsApp grubunun kurulmasının CMK’nın 66/3-e maddesine uygun olması, hızlı iletişim için kurulduğu, Ek rapor ara kararından 1,5 ay sonra yapılan çekilmenin CMK’nın 70. maddesine aykırı oluşu, ayrık rapor vermenin usulsüz olması ve hukuki nitelik taşımaması, ek esas rapora muhalefet edilebileceği, bu dilekçelerin diğer bilirkişilere durumu duyarmak kastı ile yapıldığı, dilekçelerin geliş tarihi dikkate alındığında özel olarak usulsüz dilekçeler verildiği, bilirkişi son toplantısına mahsus katılınmayıp, raporun hususi imzalanmadığı, hususi olarak bilirkişi raporunun usule aykırı getirilmeye çalışıldığı, kim tarafından yollandığı bilinmeyen kargo ile gelen her belgenin dosyaya alınamayacağı, bunların tarafsızlığı haleldar etmediğini, iletişimin tarafsızlığı nasıl bozduğuna dair somut veri-iddia olmadığından

bahisle reddi hakim talebinin açıkça yargılamayı uzatma amacı taşıdığından CMK’nın 31/1- c maddesi uyarınca reddine karar verdi.

Reddi hakimleri talepleri reddedilen sanık avukatından mahkemeye tehdit: Savcı ile aynı memleketlisiniz, araştırıyoruz

Reddi hakim taleplerinin ret edilmesinin ardından sanıklar ve sanık avukatları ek rapora karşı beyanda bulunmaya başladı. Sanıklardan Can Gürkan mahkemeden bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunulmamasını istedi. Gürkan’ın avukatı Av. Kadir Çekin ise ek rapora karşı beyanda bulunurken “Savcıyla da aynı memleketlisiniz araştırıyoruz, hemşehri dayanışması mı merak ediyoruz” dedi. Mahkeme başkanı “Ceza yargılamasında nasıl bir savunma bu araştırın ne bulmaya çalışıyorsunuz, tüm hemşehrileri, okul arkadaşlarını araştırın” dedi.

Sanık avukatlarının ek rapora karşı beyanlarının tamamlanamaması sebebiyle duruşma yarına(20 Aralık 2016) tarihine erteledi.

toplumsalhukuk