Siyasi İktidarın Savunmaya ve Savunma Hakkına Bakışının Yalın Bir İfadesi; “İt Sürüsü Avukatlar !”

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun, “Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu” raporunun görüşüldüğü 14.11.2019 tarihli oturumuna; MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın, avukatlara yönelik “it sürüsü” nitelemesi damga vurdu.

Cezaevlerinde işkence iddialarının ve hasta mahpusların kelepçeli muayene edilmesi olaylarının tartışıldığı gündemde söz alan Sazak, terör suçlularının hakları konusunda diğer mahpuslara göre daha bilgili ve donanımlı olduklarını, haklarını kullanmak istediklerini, nitekim terör suçlularının mahkemelerde “it sürüsü gibi avukatlar” tarafından savunulduklarını gördüğünü ifade etti.

Başta HDP milletvekilleri olmak üzere komisyon üyesi milletvekillerinden, Sazak’ın avukatlara yönelik bu nitelendirmesine karşı sert itirazlar geldi ve Sazak’ın sözünü geri alması, özür dilemesi istendi. Komisyon başkanı tarafından da yenilenen bu talebi ret eden Sazak, sözlerini geri almayacağını söyledi.

Tartışmaların sürmesi üzerine komisyon başkanı tarafından toplantıya ara verilirken, ara sonrasında da tartışmaların sürmesi ve Sazak’ın sözünü geri almaması üzerine HDP milletvekilleri toplantıyı terk etti.

TBMM web sitesinde de yayımlanan komisyon tutanaklarında yer almış ilgili kayıtlar şöyle;

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Bilhassa cezaevlerinden normal hastanelere sevklerde kelepçe konusu var. Şimdi, normal hastanelerde güvenlik tedbirleri azdır. Doktor ile mahkûmun baş başa kaldığı dönemlerde mahkûm, doktor ve sağlık görevlileri için tehlike arz edebilir çünkü terör suçluları bilhassa bu haklarını kullanmak istiyor, garibanın zaten nerede söküldüğünden, nerede takıldığından şeyi bile olmuyor. TERÖR SUÇLULARI MAALESEF BİLGİLİ VE DONANIMLI VE BUNLARIN DA MAHKEMELERİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN İT SÜRÜSÜ GİBİ AVUKATLARLA BUNLAR SAVUNULUYOR. Gariban ise…

BAŞKAN – O sözünüzü bir…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Terbiyesizlik yapmayın ya, böyle bir usul yok!

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Neyse sürüyle avukatlar tarafından savunuluyor, PKK’lılar için diyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Özür dileyecek Başkan, özür dileyecek!

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – PKK’lılar için diyorum. Özür dilemiyorum.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) – Avukatlara “it sürüsü” diyemezsin, avukatlara “it sürüsü” diyemezsin!

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – PKK’lı terör suçlularını…

BAŞKAN – Metin Bey…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Özür dileyecek Başkan.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) – Özür dileyecek, kabul etmiyoruz bunu.

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Etmiyorum.

BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) – Avukatlara “it sürüsü” diyemezsin!

BAŞKAN – Metin Bey, şimdi bu “it sürüsü” sözünü geri alın.

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Sözümü ben geri almıyorum.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) – Kabul etmiyoruz Başkan.

Siyasi iktidar ortağı MHP’nin bir milletvekilinin, siyasi davalarda görev üstelenen avukatlar nezdindeki bu ifadesi, şüphesiz siyasi iktidarın savunmaya ve savunma hakkına bakışının da yalın bir ifadesidir.

Böylesi bir zihniyetin ve yaklaşımın; avukatlara, savunma ve adil yargılanma hakkına yönelik yeni saldırılara, hak ihlallerine yol vereceği de açıktır.

Şüphesiz tarihin her döneminde bütün baskıcı, faşizan iktidarlar; savunma hakkına ve savunmanlara saldırmış; hukuk ve adalet zemininde hak ve özgürlükler savunusunu, kendi çıkarlarına ve varlıklarına yönelik bir tehdit olarak algılamıştır.

Fransa’da diktatörlüğünü ilan eden Napolyon’un “Avukatların dili kesilmelidir” sözünden, İtalya’nın faşist lideri Mussolini’nin “Avukatlar olmasaydı İtalya’yı daha rahat idare ederdim” yakınmasına ya da Hitler’in, kendisini mahkemede cesaretle sorgulayan bir avukatın -Av.Hans Litten- adını anan herkesi toplama kampına göndermekle tehdit etmesine değin; savunma hakkına ve savunmanlara dair karanlık niyetleri, dillerinde de hep yer almıştır.

Toplumsalhukuk olarak, avukatlara yönelik böylesi bir nitelemenin sehven kullanılmış sözler olmayıp, ülkemizde siyaset ve yargı zemininde giderek daha da kurumsallaşan faşizan bir zihniyetin ve yaklaşımın yansıması olduğunun farkındalığıyla, bütün hukukçuları ve hukuk örgütlerini, öncelikle savunma hakkı ve savunmanların hakları için, gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

Ne de olsa son sözü, direnenler söyleyecektir …

toplumsalhukuk