Prof. Akdeniz: OHAL Komisyonu süreci hukuk karmaşası oluşturuyor

668 sayılı KHK’da tanımlanan “komisyonla” kapatılan medya kuruluşları Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuramıyor. Prof. Akdeniz “İç hukuk yolu olarak komisyon karşımızdaysa tüm KHK mağdurlarını kapsamalı” diyor

668 sayılı KHK’nin 2. Maddesi 4. bendine dayandırılarak kapatılan medya kuruluşları Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuramıyor.

bianet’e konuşan hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İMC TV’nin de aralarında olduğu 11 televizyon ve 9 radyonun isimleri KHK’larda belirtilmediği için başvuruda bulunamadıklarını söyledi.

“Tüm KHK mağdurları başvurabilmeli”

Prof. Akdeniz “KHK’larda İMC TV gibi 668’le kapatılan kuruluşlar zikredilmediği için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuramıyoruz” dedi.

“Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun yönetmeliğine göre isimleri KHK’larda yer alanlar başvuru yapabiliyor.

“Komisyonun bu ihlaller için etkili bir iç hukuk yolu olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir iç hukuk yolu olarak karşımızdaysa tüm KHK mağdurlarını kapsamalı.

“KHK ile yetki verilen bir komisyon kararıyla kapatıldığı için İdare Mahkemesi’ne, oradan Danıştay’a, sonra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilmesi gerekiyor ve bu çok uzun bir süreç. İMC TV’nin mağduriyetinin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurabilenlerin mağduriyetinden farkı yok. En kısa sürede bu mağduriyet sonra erdirilmeli. Komisyonla ilgili süreç hukuk kargaşası oluşturuyor.”

İMC TV’ni Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurularına ilişkin süreç ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

28 Eylül tarihli 668 sayılı KHK’da ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon ve bakan kararıyla medya kuruluşlarının kapatılabilmesi sağlanmıştı.

KHK’larda isimleri geçmeyen, kendilerine de tebligat yapılmayan 12 televizyon ile 10 radyo bu maddeye dayandırılarak kapatılmış, aralarından Zarok TV ile Yön Radyo daha sonraki KHK ile yeniden açılmıştı. Yayınları sona erdirilen kuruluşlara ise tebligat yapılmamıştı.

Komisyona başvuramayanlar

Komisyona başvuramayan kuruluşlar şunlar:

İMC TV, Hayatın Sesi, Azadi TV, Jiyan TV, Van TV, TV10, Denge TV, Birlik Medya TV, Özgür Gün TV, Van Genç TV, Mezopotamya TV.

Özgür Radyo, Radyo Ses (Mersin), Radyo Dünya (Adana), Özgür Güneş Radyosu (Malatya), Radyo Karacadağ (Urfa), Radyo Rengin, Gün Radyo, Patnos FM, Doğu Radyo (Van).

toplumsalhukuk /bianet