Pandemi Sürecinde Çocuk Hakları

Toplumsal hukukçular pandemi sürecinde çocukların haklarını içeren broşür yayımladı

Pandemi nedeniyle günlerdir evlerine kapatılmış olan tüm çocukların, ailelerinin ekonomik durumlarına bakılmaksızın haklarının yer aldığı raporda ailelere çocukların broşürde belirtilen haklarını sağlamak için yasal haklarını kullanma çağrısı yapıldı.

Raporun tamamını okumak/indirmek için tıklayınız.

Pandemi nedeniyle günlerdir evlerine kapatılmış olan tüm çocukların, ailelerinin ekonomik durumlarına bakılmaksızın;

1-Sağlıklı beslenme hakkı vardır

Kamu makamları, çocukların beslenmesi için temel ihtiyaçlarını (Süt, bal, sağlıklı atıştırmalıklar dahil) karşılamak zorundadır. Doğrudan mal olarak karşılanamaması durumunda, beslenme için gerekli ödemeler kamu makamlarınca ebeveynlere yapılmalıdır.

2-Sağlıklı ortamda barınma hakkı vardır

Çocukların ailesi ile birlikte uygun sıcaklıkta, elektriği, suyu, interneti olan bir evde barınması için gerekli önlemlerin alınması; elektrik, su, internet ve doğalgazın kesilmemesi, eksik eşyaları varsa tamamlanması gerekmektedir.

3-Sağlık hizmetlerine öncelikli olarak erişme hakkı vardır

Sağlık hizmetlerinin kısmen askıda olduğu bu dönemde çocukların sağlık hizmetlerine öncelikli erişimi sağlanmalıdır. Çocukların diğer hastalardan izole olarak muayene ve tedavisi, ilaçlara etkin ulaşımı için gerekli tedbirler alınmalıdır.

4-Nitelikli eğitime erişme hakkı vardır

Okulların aylarca kapalı kaldığı bir ortamda tüm çocukların EBA’ya mahkum olmadan, haftada toplam 2,5 saat değil daha uzun süreli eğitici, öğretici materyallere hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ulaşma hakkı vardır. Bu kapsamda tüm çocukların internete ücretsiz erişimi sağlanmalı, ücretli eğitim materyalleri ve testler ücretsiz erişime açılmalı, bilimsel ve akademik standartlara uygun belgeseller ve çizgi filmler yayınlanmalıdır.

5-Eğlence ve kültürel eğitime ulaşma hakkı vardır

Çocukların evden çıkamadığı mevcut durumda kendisi ve ailesiyle eğlenebilmesi, kültürel etkinliklere ulaşabilmesi için ücretsiz online materyallere daha fazla ağırlık verilmesi, gerekirse aileleri ile birlikte oynayabilecekleri oyun materyallerinin dağıtılması gerekmektedir.

6-Ekonomik sömürüden korunma hakkı vardır

18 yaşından küçük tüm çocukların çıraklık, mesleki eğitim, rehabilitasyon vb. dahil istisnasız olarak çalışmasının yasaklanması, gelir elde ediyorsa bu gelirin çalışmadan kendisine ödenmesi gerekmektedir.

7-İstismar ve ihmalden korunma hakkı vardır

Aileleri veya yakınları ile haftalardır fiili karantinada olan çocukların herhangi bir istismar veya ihmale uğraması riskine karşı gerekli kontrol ve denetimler etkin olarak yapılmalı, temel ihtiyaçlar giderilirken kamu görevlileri tarafından durumları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

8-Özel gereksinimi olan ve engelli çocukların hizmetlere kesintisiz ulaşım hakkı vardır

Özel gereksinimi olan ve engelli çocuklara verilen kamusal hizmetlerin tamamı, sağlığını koruyacak tedbirlerin alınması şartıyla karantina koşullarında da kesintisiz olarak verilmelidir.

Türkiye’nin de taraf olduğu 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği tüm kamu makamları (bakanlıklar, tüm kamu kurumları ve belediyeler) ayrımsız bir şekilde çocukların üstün yararı gereği kamu kaynaklarını seferber etmek zorundadır.

Çocuklarımızın yukarıda belirtilen haklarını sağlamak için yasal haklarınızı kullanın. Gerekirse kamu makamlarını arayarak çocuklarımızın temel hizmetlere erişimi için talepte bulunun.

toplumsalhukuk