Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar: Adaleti, Hukuku, Mesleği Savunan Bir Baro İçin Biz Varız

 

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, yaklaşan Ankara Barosu seçimleri ile ilgili açıklama yaptı: Adaleti, Hukuku, Mesleği Savunan Bir Baro İçin Biz Varız

Açıklamanın tam metni:

Adaletin, hukukun, insan haklarının, mesleğimizin, temel güvencelerimizin yok sayıldığı ve 24 Haziran seçimlerinin ardından diktatörlük rejiminin inşasının tamamlanmasının hedeflendiğini bildiğimiz bir süreçte barolarımız seçime hazırlanıyor. Seçim sürecinin, seçim gruplarının basitçe yarışından, temsil organlarının seçiminden öte, geleceğimize, haklarımıza ve mesleğimize yönelik saldırılar karşısında meslek örgütümüzün bir savunma örgütü olarak kurulmasının olanaklarını içerdiğini biliyoruz.  Nasıl bir baroya ihtiyaç duyduğumuzu, her gün mesleki faaliyetlerimiz içerisinde deneyimlerken, baro seçim sürecini hepimizin ihtiyaç duyduğu bir baronun yeniden kurulmasının adımı olarak değerlendirebiliriz.

Hukuk, faşist yönetim biçiminin kurumsallaşmasının etkin bir aracı olarak işlevlendirilirken, meslek örgütümüzü tüm yurttaşların temel haklarının savunma örgütü olarak inşa edebiliriz.

Avukatlara yönelik saldırılar emniyette, adliyede, duruşma salonunda mesleğimizi yok sayacak kadar artmışken, avukatlar sadece mesleğini ifa ettiği için saldırıya uğruyor, tutuklanıyorken, baroyu; mesleğimizi avukatı savunma örgütü olarak inşa edebiliriz.

Biliyoruz ki Ankara’da parçalanan yalnızca adliye binaları değil. Parçalanmış adalet karşısında meslek örgütümüzü, insanca çalışma koşullarını sağlayacak şekilde kurabiliriz, yönetebiliriz.

Mesleğimizi de kuşatan cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık karşısında baromuzdan başlamak üzere mesleğimizi eşitlikçi bir şekilde inşa edebiliriz.

Yaşama, hukuka, mesleğimize dair birlikte yanıt bulunması, yapılması gereken pek çok şey var. OHAL’e karşı yürütülen mücadelede, adliyelerin parçalanmasına karşı mücadele zeminlerinde, halka verilen seçim güvenliğini sağlayacağız sözünün gereği seçim seferberliğinde ve bir hak örgütü, hukuk örgütü, meslek örgütü olarak sürecin ihtiyaçlarına yanıt veremediğimiz her gündemde bu ülkenin içine düşürüldüğü karanlıktan çıkmak mümkün olmayacaktır.

Bugün geleceğimiz için,mesleğimiz için, hukuk için, adalet için,  faşizmin karşısında durabilecek bir baro için,  bir mücadele cephesi zorunludur, tüm onurlu hukukçuları bu mücadeleye davet ediyoruz.

Bizler bu köklü altüst oluş döneminde; mücadele tarihimizden aldığımız güç ve büyüttüğümüz değerlerimiz ile diktatörlüğe, faşizme, savaşa, gericiliğe, kadın düşmanlığına, mesleğin ticarileştirilmesine, yok edilmesine ve yargının tüm kurumları ile siyasal iktidarın yedeği haline getirilmesine karşı durmak üzere, bir kez daha, BİZ VARIZ.

toplumsalhukuk