Ordu Kurul Kalesi’nin talanına yargı “Dur” dedi

Ordu İdare Mahkemesi, yüzlerce yıllık Kibele Heykeli’nin bulunduğu Ordu Kurul Kalesi’ne büyük zarar verebilecek taşocağının “uygun olmadığı” kararını onadı. Böylece taşocağı, hukuken “yasaklı” duruma düştü

Kibele Heykeli’nin bulunduğu, Karadeniz’in en önemli kültür miraslarından 2300 yıllık Ordu Kurul Kalesi altındaki taşocağı için yeni bir mahkeme kararı çıktı. Ordu İdare Mahkemesi, Kurul Kalesi’ne büyük zarar verebilecek taşocağının “uygun olmadığı” kararını onadı.

Hürriyet’in haberine göre; taşocağıyla ilgili hukuki süreç şöyle gelişti:

Koruma Kurulu izin vermedi, mahkeme zorladı

Taşocağı açılmadan önce ÇED raporu için Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü soruldu. Kurul 2011’de ocağın açılmasının uygun olmadığına karar verdi. Bu karar üzerine taşocağı açmak isteyen Kırca Mühendislik, Ordu İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin tayin ettiği arkeologlardan oluşan bilirkişi de ocağın ‘kale yerleşimini tamamen yok edebileceği’ raporunu verdi.

Mahkeme, Ordu Müzesi ile Kurul Kalesi Kazıları Başkanlığı’ndan da rapor istedi. Bu iki kurum taşocağı açılmasında sakınca görmeyince, mahkeme “olur” vermeyen Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu

Böylelikle taşocağının faaliyetine izin veren mahkeme kararını, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı temyiz etti. Dosyaya bakan Danıştay 14. Dairesi, taşocağı bölgesinin 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olduğu ve taşocağı faaliyetlerinin bu bölgeye zarar vereceği gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Şirketin üst mahkemede düzeltme talebinden de sonuç çıkmayınca, Ordu İdare Mahkemesi davayı yeniden gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘‘Patlamaların meydana getireceği sarsıntıdan kalıntıların zarar göreceğini, Kurul Kalesi’nin arkeolojik açıdan nadir rastlanan bir bölgede olduğunu ve kamu adına korunması gerektiğini’’ savundu.

Mahkeme 16 Şubat 2017 tarihinde nihai kararını vererek, temyiz yolu açık olmak üzere, esastan görüşmeye gerek duymadan davayı reddetti. Böylelikle taşocağı açılmasına izin vermeyen Samsun Koruma Kurulu kararı yeniden işleme koyuldu.

Yaşam savunucuları: Ocak hemen kapatılsın

Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, son mahkeme kararını şöyle değerlendirdi:

‘‘Biz bu kararı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Samsun Koruma Kurulu’na dilekçe ile ilettik. Yargı kararları hepimizi bağlar. Artık ocağının dayanağı kalmadı. Mühürlenerek bir an önce faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Bakanlık yetkililerince zirveden Melet Irmağı’na kadar tüm alanın sit olması için yeniden çalışmaların yapılacağı söylendi.”

toplumsalhukuk