Yargıtay: “Trafiği aksatmadan tek sıra halinde yürünmesi haktır”

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2002/949

K. 2002/7518

T. 27.6.2002

• 2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceden Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )

• KANUNSUZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME VEYA YÖNETME ( Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )

• TOPLUMSAL REFLEKS SONUCU YÜRÜYÜŞ YAPMA ( Siyanürün İnsan Yaşamını ve Çevreyi Olumsuz Yönde Etkileyeceği İnancının Ortaya Çıkardığı Ani Tepkiyle Sanıkların Yürüyüş Yapması )

2911/m.28

ÖZET : İdari yargı kararlarıyla şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karşın siyanürle altın arama çalışmalarını sürdürdüğü düşüncesi ve siyanürün insan yaşamını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği inancının ortaya çıkardığı ani tepkiyle, yörenin değişik köylerinden gelenlerle birlikte sanıkların, İzmir-Çanakkale karayolunda önceden kararlaştırılmaksı zın, duyarlılık kazanmış bir konuda toplumsal refleks sonucu trafiği aksatmadan tek sıra halinde yürümekten ibaret eylemlerinde kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme veya yönetme suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyetlerine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : 2911 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Oktay K., İrfan K.’in yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine, sanık İrfan’ın cezasının ertelenmesine ve sanık Oktay’ın erteli cezasının aynen infazına dair ( BERGAMA ) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.2.2001 gün ve 150 esas, 115 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 13.2.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelere göre; Bergama İlçesi Ovacık Köyünde siyanürle altın arama faaliyetini sürdüren E…… şirketinin çalışma alanına, bir kamyonun, siyanür maddesi getirdiğine ilişkin duyum alınması üzerine, idari yargı kararlarıyla bu şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karşın, siyanürle altın arama çalışmalarını sürdürdüğü düşüncesi ve siyanürün insan yaşamını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği inancının ortaya çıkardığı ani tepkiyle, yörenin değişik köylerinden gelenlerle birlikte sanıkların, İzmir-Çanakkale karayolunda önceden kararlaştırılmaksı zın, duyarlılık kazanmış bir konuda toplumsal refleks sonucu trafiği aksatmadan tek sıra halinde yürümekten ibaret eylemlerinde 2911 Sayılı Yasanın 28/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme veya yönetme suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan bir kabulle beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı ( BOZULMASINA ), 27.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.