Mahkeme Eskişehir Barosunun İHM Üyelerini Bir Daha Görev Almamak Üzere Komisyondan Çıkarması İşlemini Kısmen İptal Etti

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu başkan ve üyeleri ihraçları sonrası basın açıklaması gerçekleştirirken

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu’nun, İnsan Hakları Komisyonu üyesi 8 avukat/stajyer avukatı, bir daha İnsan Hakları Komisyonunda görev almamak şartıyla atmasına dair işleminin kısmen iptaline karar verdi. 

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu 2017 yılında Nuriye ve Semih’in yaşadığı hak ihlalleri, OHAL yasakları ve adalet yürüyüşü ile ilgili bir basın açıklaması yapmak istemiş, baro yönetim kurulu bu açıklamanın yapılmasını onaylamamıştı. Komisyonun Avukatlık Kanununda yapılacak değişikliği eleştirmek ve  Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin bir başka basın açıklaması yapmak istemesi üzerine Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Komisyon üyesi 8 avukat/stajyer avukatın komisyondan çıkarılmasına karar vermişti.

Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu’nun, 12.07.2017 tarihli, oy birliği ile alınan karara göre 8 komisyon üyesi “bir daha İnsan Hakları Komisyonunda görev almamak şartıyla”  komisyondan atıldı.

İnsan Hakları Komisyondan çıkarılan Av. Pınar Çelik Arpacı, Eskişehir Barosu Yönetim Kurulunun kararının  ve komisyondan süresiz atılmayı düzenleyen  Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’nin ilgili maddesinin iptali için Eskişehir 2. İdare Mahkemesine iptal davası açtı.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 10.05.2018 tarihli kısmen kabul kararında:

Olayda da,(….) iptali istenilen 13/1. Maddesinin ikinci cümlesinde, bu şekilde görevine son verilen komisyon üyelerinin bir daha aynı komisyonun organlarında görev alamayacakları düzenlemesine yer verilmiş olup, hiçbir makul süre kısıtlaması veya aynı fiilin belli sayıda tekerrür durumu bulunması halinde anılan yaptırımın uygulanabileceği düzenlenmeksizin ilanihaye görevden dışlanma sonucunu doğurduğundan, Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen “öze dokunma yasağı” ve “elverişlilik ilkesi”,  “gereklilik ilkesi” ile “orantılılık ilkesine” aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

…………….

Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’nin 13. Maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesindeki “bu şekilde görevine son verilen komisyon üyeleri bir daha aynı komisyonun organlarında görev alamazlar” hükmü ile yönetim kurulu kararındaki “bir daha aynı komisyonda görev almamak kaydıyla” ibaresinin iptaline 

değerlendirmesinde bulunuldu.

Av. Pınar Çelik Arpacı iptal kararını toplumsalhukuk’a değerlendirdi:

Eskişehir Barosunun hukuka aykırı işlemine dayanak olan  Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’nin “bir daha aynı komisyonda görev almamak kaydıyla” ibaresi mahkeme kararı ile iptal edildi. Bu kararla Eskişehir Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi’nin Anayasaya ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu tespit edildi.  Eskişehir Barosu Yönetim Kurulunun keyfi ve hasmane bir şekilde bizleri komisyondan çıkarmasın kılıfı olan yönergenin ilgili maddesinin iptali çok önemli bir karar. Mahkemenin bu kararı; gücü elinde bulunduran yönetim kurulunun, “astığım astık kestiğim kestik tutumu” ile savunmanın meslek örgütü olan barolarda baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına “dur” dedi.

Biz yıllarca Eskişehir Barosu komisyonlarında çalışan insan hakları savunucuları olarak bir zaman sonra  kendi haklarımızı Baro yönetimine karşı savunacağımızı düşünmezdik. Ancak ülkenin içinde bulunduğu baskıcı ortam baro yönetimini de içine aldı ve  komisyondan atıldık. Adalet arayışını bir bütün olarak gördük ve elinde yetki bulunduranların güç zehirlenmesine karşı panzehir arayışına girdik. Adalet arayışımız Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kabul kararı kısmen karşılık buldu.

Ancak mahkemenin çıkarılma işlemine dayanak olan yönerge maddesini ve yönetim kurulu kararının “bir daha aynı komisyonda görev almamak kaydıyla” ibaresini iptal ederken  komisyondan çıkarılmamıza ilişkin işlemi iptal etmemesini çelişkili buluyoruz. Çünkü, komisyondan çıkarılma gerekçemiz insan hakları komisyonunun görev alanına giren konularda açıklama yapma isteğimizdi. Görev alanımıza giren konularda, üstelik yapılmamış açıklamalar nedeniyle keyfi şekilde meslek örgütümüzün komisyonundan çıkarılmamız da açıkça hukuka aykırıdır. Bu yüzden kararı bu yönü ile istinaf edeceğiz.

toplumsalhukuk