KHD, Anadolu Adliyesi otopark zammını iptal ettirdi

Kartal Hukukçular Derneği (KHD) İstanbul Anadolu Adliyesi’nde avukat otopark ücretine yapılan zammın iptali için açtığı davayı kazandı

İstanbul Anadolu Adliyesi otoparklarının İSPARK’tan devralınması sonrası yargıç, savcı ve personele ücretli, avukatlara 5 TL iken, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2016 tarihli kararı ile avukatlar ve vatandaşlara kademeli ücret uygulamasına geçilmişti. Bu şekilde otopark ücreti tam gün için 12 TL’ye çıkartılmıştı.

Uygulamanın ertesi günü Kartal Hukukçular Derneği tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne açılan davanın 12 Aralık 2016 tarihli duruşması sonrası 27 Şubat’ta açıklanan kararda mahkeme işlemin avukatlar yönünden iptaline karar verdi.

Mahkeme: Avukatlar yargının kurucu unsurudur, duruşmaların sarkmasının külfeti avukatlara yüklenemez

Kararında avukatın yargı faaliyetindeki konumuna vurgular yapan Mahkeme, iptal kararında aşağıdaki gerekçelere dayandı:

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1’inci maddesinde, avukatlığın, kamu hizmeti olduğu ve avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği, hükmüne yer verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6/(d) maddesinde ise, yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatların anlaşılacağı, belirtilmiştir.

Davacı tarafından; hakim, savcı ve adliye personelinin otoparklardan ücretsiz yararlandığı, davaya konu işlemle, yargının kurucu unsurlarından olan avukatların dışlanıldığı ileri sürülmekte ise de, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının işyerlerinin temelde adliyeler olması nedeniyle, otoparklardan ücretsiz yararlanmasının çalışanların iş hayatının kolaylaştırılması amacı taşıdığı açık olup sürekli hizmet yerleri (işyerleri) adliye binası olan çalışanlarda ücret alınmamasında, buna karşılık adliye dışından gelenlerden ise makul ücret talep edilmesinde kural olarak mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Ne var ki, kendilerine ait ayrı işyerleri olsa da yukarıda da değinildiği üzere Avukatlar yargı görevi ifa eden meslek mensupları olmaları nedeniyle mesailerinin büyük bir bölümünü çoğu zaman adliyelerde hizmet vererek geçirmektedirler. Bununla beraber, avukatların adliyelerdeki işlerini bitirip ayrılmaları çoğu kez mahkeme ve/veya savcılıklardaki yargı hizmetlerinin işlemesine bağlıdır. Dolayısıyla duruşmaların belirlenen saatler dışına sarkması ve avukatların kendilerine izafe edilemeyen nedenlerle adliye binalarında daha fazla kalmaları halinde bundan kaynaklanan külfetin yargı mensubu sayılan avukatlara yükletilmesi de hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
Bu haliyle avukatların da yargının kurucu unsurlarından olduğu ve mesailerinin büyük bir kısmını adliyelerde geçirdikleri göz önüne alındığında, mesleklerinin gereklerini yerine getirmek üzere bulundukları adliyenin otoparkından sabit ücret karşılığı yararlandırılmaları gerektiği sonucuna varılmakta olup, aksi yöndeki işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Erdem: Mücadelemiz devam edecek!

Konu ile ilgili toplumsalhukuk olarak görüşlerinize başvurduğumuz davacı ve Kartal Hukukçular Derneği eski başkanı avukat Mehmet Ümit Erdem şunları söyledi:

Dosyanın duruşmasında da belirtmiş olduğumuz gibi otopark ücretinin 12 TL’den 5 TL’ye indirilmesi çok önemli bir adımdır. Ancak nihai hedefimiz otoparka düşük ücret ödemek değildir.

Mücadelemiz; yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar yargıç ve savcılarla eşit haklara sahip olana, ücretsiz otoparka aracını bırakıp, üzeri aranmadan adliyeye girip, mesleki faaliyetini sınırlamalara tabii olmadan sürdürene kadar devam edecektir.

Kararın tebliği sonrasında Anadolu Adliyesi’nde avukatlar için otopark ücretleri 5 TL’ye düşecek.

Aynı kurum tarafından işletilen Çağlayan Adliyesi’nde ise açılmış bir dava olmadığı için kademeli ücret alınmaya devam edilecek.

Kararın tam metni için tıklayınız.

Dava dilekçesi için tıklayınız.

toplumsalhukuk