Kenya Anayasa Mahkemesi hakarete hapis cezası öngören kanun maddesini iptal etti

Kenya Anayasa mahkemesi, hakareti suç haline getiren yasa maddesinin hükümsüz olduğuna karar verdi

Hakim John Mativo yaptığı açıklamada mahkeme tarafından, anayasanın 33. bölümünde güvence altına alınan ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kanunun 194. bölümünün geçersizliğine karar verildiği duyuruldu.

Mativo, hakarete uğrayan herkesin tazminat talep etmek için medeni hukuk yollarına başvurabildiğini ve hakareti suç haline getirmenin demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu belirtti.

194. bölümün ihlali halinde öngörülen azami 2 yıllık hapis cezası, hakaretin cezalandırılmasıyla oluşan caydırıcı etkiyi daha da artırmaktadır diyen Mativo sözlerine şöyle devam etti:

Benim görüşüme göre, itiraz edilebilir veya aşağılayıcı ifadelerin bastırılması için bu ceza açıkça aşırı ve oransızdır. Bu cezanın yerine getirilmesi makul olarak demokratik bir toplumda hapis cezasını kapsamamalı.

Mahkemenin kararı, Facebook’ta gerçekleştirdikleri paylaşımlar nedeniyle haklarında verilen cezai anlamda hakaret suçlamalarına karşı temyize giden Jacqueline Okuta ve Jackson Njeru’un  başvuruları sonucunda verildi.

kaaynak: the star /anayasagundemi

Bu haber, BAU Hukuk Fakültesi LAW 2018 Current Constitutional Developments dersi kapsamında Ezgi Ünlügedik ve Tuğçe Ülgütöl tarafından çevrilmiştir.