İstinaf Mahkemesi Enis Berberoğlu’na verilen mahkumiyet kararını bozdu

İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yerel mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezası kararını bozdu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla alakalı görüntülere ilişki görülen davada tutuklanmış, 25 yıl hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi’nin mahkemenin kararını bozduğunu açıkladı.

Enis Berberoğlu hakkında verilen bozma ilamının tam metnini okumak/indirmek için tıklayınız.

Yeniden yargılanacak

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu’nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına karar verdi. Mahkeme Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak.

İstinaf Mahkemesi: Hangi örgüt veya devlet aleyhine çalışıldığı belirtilmeden casusluk suçu işlenmiş olmaz

İstinaf Mahkemesi casusluk suçunun oluşabilmesi için “eylemin yabancı bir devlet yada örgüt yararına gerçekleştirilmesi ve bu şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından milli güvenliğin tehlikeye düşürülmesi” gerektiğine vurgu yaparak, hangi devlet veya örgüt yararına hareket edildiğini somut delillerle ortaya konmadığına karar verdi ve kararı bozdu.

Mahkeme; “Suça konu bilgi ya da belgelerin, “sırrın”, daha önceden açıklanmamış ve kamuoyunun bilgisine sunulmamış olması gerektiğine” vurgu yaparak “suça konu edilen görüntü ve bilgilerin 29.05.2015 tarihinden önce 21.01.2014 tarihli Aydınlık gazetesinde aynı konunun görüntülü olarak yayınlanmasının” göz ardı edilmesini de bozma nedenleri arasında saydı.

İstinaf Mahkemesi: Siyasi partinin yurt içindeki seçimleri kazanmasını engellemeye yönelik eylem casusluk suçu olmaz!

Yerel Mahkemenin hüküm gerekçesinde kullandığı;

…görüntülerin verildiği tarihlerdeki ortamın olağanüstü boyutta olduğu, MİT tırları olayının ifşası ile hazır ortam da müsait iken Cumhurbaşkanı ve Ak Parti hükümeti yöneticilerinin teröre destek veren, terörü finanse eden iddiaları ile ulusal ve uluslararası boyutta yargılanmaları sağlanarak ortadan kaldırılmalarının hedeflendiği, en iyi ihtimalle seçim öncesi hükümeti zora sokarak seçimi kazanmalarının önüne geçilmek istendiği, sanık Kadri Enis Berberoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti hükümetine zarar vermek için siyasal amaçla hareket ettiği, hukuki ve cezai sorumluluklarının doğması, yeniden iktidar olmalarının önüne geçmek için devletin ulusal güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken özü itibariyle devlet sırrı olan görüntüleri yayınlaması, ifşa etmesi amacıyla diğer sanık Can Dündar’a vermekten çekinmediği, sanıkların iştirak iradesi içinde birlikte hareket ettikleri…

ifadelerini de eleştiren İstinaf Mahkemesi;  “suçun unsurları yönünden net bir belirleme yapılmadığı gibi bir siyasi partinin yurt içindeki seçimleri kazanmasını engellemeye yönelik eylemin hangi gerekçelerle casusluk suçunun unsuru olduğunun gösterilmediği, bu nedenle hangi eylemin suçun unsuru kabul edilerek sanığın sorumluluğuna esas alındığının belirsiz bırakılarak gerekçelendirilmemesini” de bozma nedeni saydı.

toplumsalhukuk