İstanbul’da İdare Mahkemesi avukatların üstlerinin ve çantalarının aranmasının iptali istemini reddetti

İstanbul Barosu avukatlarından Kazım Erkut Güzel’in İstanbul Adliyesi’ne girişte avukatların üstlerinin ve çantalarının aranması zorunluluğunu getiren başsavcılık işleminin iptali için açtığı dava reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılı Nisan ayı başında aldığı karar ile avukatların çanta ve benzeri eşyalarının x-ray cihazından geçirilmesinin ve avukatların da kapı dedektörlerinden geçmesinin zorunlu olduğuna karar vermişti. Bu kararın ardından Halkevleri Hukuk Dairesi üyesi Av. Kazım Erkut Güzel uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ve avukatların mesleklerini icra etmelerinin engel oluşturduğunu söyleyerek iptal davası açmıştı. Açılan davaya Avukatlar Sendikası ve Sakarya Barosu da müdahil olmuştu.

Avukatın kapı dedektöründen geçmesi/çantasını x-ray cihazına bırakması arama değil: “tedbir niteliğinde, kontrol amaçlı bir denetim”

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin ,ptal işleminin reddi kararı bugün (13 Mart) davacı Güzel’e ve müdahil Avukatlar Sendikası’na tebliğ edildi. Mahkeme red kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

1136 sayılı Kanun’un 58.maddesi gereğinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı hususunda tereddüte yer yoktur.

Adliye binaları gibi kamu hizmetinin görüldüğü kamu binaları ve her türlü kamu tesislerine giriş ve çıkışların ancak güvenlik ve kontrol amacıyla belirli kurallara tabii tutulabileceği bu kapsamda tesis edilen dava konusu işlemin bir arama olmayıp, tedbir niteliğinde, kontrol amaçlı bir denetim olduğu, dolayısıyla adliye binalarına girişte binaya girenlerin -avukatlar dahil olmak üzere- kapı dedektörlerinden geçilerek, kendilerine ait eşyaların x-ray cihazlarından geçirilmesi uygulamasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, bir çok terör davasının görülmekte olduğu İstanbul Adliyesi binasına geçmişte silah sokulması nedeniyle bazı olumsuz olayların yaşandığı hususu da göz önüne alınarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatıldığı anlaşılan bu uygulama, avukat, vatandaş veya kurum görevlisi ayrımı yapılmasızın tedbir niteliğinde olduğundan, bu şekilde yapılan bir uygulamanın 1136 sayılı Kanunu’nun 58. maddesi hükmünün ihlali kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olup, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin ret kararının tam metnini okumak/indirmek için tıklayınız.

Av. Güzel: “Savcılığın kararının hukuksuz olduğu mahkemenin ret kararına gerekçe dahi yazamaması ile tescillenmiştir”

Konuyla ilgili toplumsalhukuk.net olarak görüşlerine başvurduğumuz Av. Güzel şunları ifade etti:

Biz davayı bu uygulamanın Havana Kuralları’na ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle açmıştık. Mahkemece verilen kararın gerekçesi her şeyden önce hukuki değil. Mahkeme ret kararının gerekçesine tek bir yasa maddesi dahi yazamamış, bu durum bile davamızın haklılığını göstermektedir. Mahkeme kanun maddesini (1136 sayılı kanun md 58) yok sayılarak idarenin yerine geçerek niyet okumuştur. Savcılık avukatların aranması kararını alırken gerekçe dahi belirtmemişti ancak bugün mahkeme savcılığın kararında olmayan ve idarenin savunma dilekçesinde dahi belirtmediği farazi bir gerekçeyle davamızın reddine karar verdi.

Mahkeme kararında İstanbul Adliyesi’nde bir çok terör davasının görüldüğünden bahsetmiş. Terörle Mücadele Kanunu 1991’de çıkarıldı. 26 yıldır terör davaları görülüyor. Şimdi mi terör davaları avukatların aranmasına gerekçe oldu.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı, girişi çıkışı ayrıydı bu mahkemelerin. DGM’lerde dahi böyle bir uygulama olmadı, avukatlarda DGM’lerde dahi böyle bir arama usulüne tabi değildi. Savcılığın kararının hukuksuz olduğu mahkemenin ret kararına gerekçe dahi yazamaması ile tescillenmiştir. Biz sürecin sonuna kadar takipçisiyiz, karara karşı tüm itiraz hak ve yollarını kullanacağız.

toplumsalhukuk