HMK değişiyor avukatsız yargılamanın önü açılıyor

Ankara Barosu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda avukatları memurlaştıracak ve avukatsız yargılamanın önünü açacak olan değişikliklerle ilgili açıklama yaptı

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin avukatları memurlaştıracağını, avukatsız yargının önünü açacağını belirten bir açıklama yayımladı.

Yapılacak değişiklikle birlikte hukuk mahkemelerinde görülen davalarda hakim, avukatı disiplin suçu ya da adli suç sayılabilecek fiillerde bulunduğu durumda avukata dosya takip yasağı getirebilecek. “Disiplin” ya da “adli suç”un ne olduğunu ise duruşma hakimi tek başına takdir edecek.

Hakimlerin de bu yetkiye sahip olmasıyla birlikte “avukatsız yargı”nın önü açılıyor.

Ankara Barosu yapılacak olan değişikliğe ilişkin bu modelin “uyumlu avukatlık modeli” olduğu, avukatları memurlaştıracağı ve avukatsız yargının yolunu açacağı yönünde değerlendirirken bu tasarıyla getirilmeye çalışılan avukatlık modelini reddettiklerini duyurdu.

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde görüşe sunulmuştur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 79. maddesinde değişiklik yapmayı amaçlayan tasarının 3. maddesinde,

“Duruşmanın ertelenmesine sebep olan vekil, sonraki duruşmalardan birinde yeniden disiplin suçu veya adlî suç teşkil eder nitelikte bir fiil işlerse duruşmanın erteleneceği ve takip eden duruşmalara kabul edilmeyeceği konusunda uyarılır. Vekil, uyarıya uymaz ve disiplin suçu veya adli suç teşkil eder nitelikteki fiilini sürdürürse duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri de yazılarak olay tutanağa geçirilir; vekilin takip eden duruşmalara kabul edilmemesine karar verilir; ilgili tarafa, takip eden duruşmalara bizzat katılması veya kendisini başka bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı hususu tefhim edilir ve duruşma ertelenir. İlgili taraf hazır değilse bu durum ve duruşma günü tebliğ edilir. Ayrıca vekil hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca gerekli bildirimlerde bulunulur” denilerek mahkemelere ‘avukatı azil yetkisi’ getirilmek istenmektedir.

Tasarı ile amaçlanan model, UYUMLU AVUKATLIK modelidir.

Tasarının yasalaşması halinde avukatlık memurlaştırılacaktır.

HMK 151’e göre avukatın duruşmadan çıkarılması dahi mümkün değilken tasarı ile avukatın yargılamadan çıkarılmasının ve dolayısıyla AVUKATSIZ YARGININ önü açılmaktadır.

Biz, Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak, bu avukatlık modelini kesinlikle REDDEDİYORUZ.

Tasarı taslağının diğer maddeleri ile ilgili ayrıca değerlendirme yapılacak olup tüm meslektaşlarımızı http://www.kgm.adalet.gov.tr adresinden tasarıya ilişkin görüş ve itirazlarını belirtmeye davet ediyoruz.

toplumsalhukuk