Halkevleri’nden “idamcı öğretmen” için suç duyurusu

Halkevleri, öğrencilerine idam ipi tutturarak fotoğraf çektiren öğretmen Aydın Erekmen hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Halkevleri, öğrencilerine idam ipi tutturarak fotoğraf çektiren öğretmen Aydın Erekmen hakkında Halkevleri’ni temsilen Av. Deniz Özbilgin, “Suç işlemeye tahrik”, “Kanunlara uymamaya tahrik” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”dan Halkevleri adına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu için Ankara Adliyesi’ne giden Av. Deniz Özbilgin, suç duyurusunu yaptıktan sonra adliye çıkışında polisler tarafından kısa süreli alıkonuldu. Özbilgin’in adliye girişinde avukat olduğunu belirterek çantasını aratmamasını gerekçe gösteren polisler gözaltı işlemi yapmaya çalıştı. Adliye girişinde bir süre alıkonulan Av. Deniz Özbilgin, savcı talimatı sonrasında bırakıldı.

“Öğretmenler demokratik yurttaşlar yetiştirmeli”

Aydın Erekmen’in Facebook sitesinde paylaştığı fotoğrafın öğretmenlik meslek etiği, öğretmenlik kavramı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında kabul edilemeyeceğini ve çocuğun üstün yararının korunmadığını belirten Halkevleri, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Şüphelinin defaten ve değişik tarihlerde paylaşmış olduğu görseller, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek ile mükellef olduğu, bu sebeple kendisine emanet edilen çocukların üstün yararını koruyan, Anayasa 90.maddesi uyarınca iç hukuk normu, hatta çelişki halinde üst norm kabul edilmesi gereken tarafı olduğumuz uluslar arası sözleşmeler uyarınca suç teşkil etmektedir.

Eğitim ve öğretimin en temel parçası olan öğretmenlerin meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları, öğrencilerin okuldaki öğrenme süreçlerini iyileştireceği gibi öğrencilerin hak ve sorumluluklarını öğrenerek daha iyi, katılımcı ve demokratik yurttaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Öğretmenlik ve etik birbirine çok yakın kavramlardır.

Etiğin ve eğitimin doğası gereği bu iki kavram birbirinden ayrı düşünülmemelidir.

Öğretmenlik mesleğini, kişisel çıkar sağlamaya araç olarak kullanmamak, belki de en temel etik ilkelerden biri olarak görülmelidir. Öğretmenlik; ateşli silahlar, işkence aletleri ve çeşitli cezalandırma araçları ile öğrencilerine poz verdirmek suretiyle kişisel tatmin duygusu için kullanmak da yine meslek etiği ile bağdaştırılamaz bir davranıştır.

Bu etik ilkenin nedeni öğrencinin kendini koruyamayacak bir konumda olması ve öğretmenle öğrenci arasında bir otorite ilişkisinin bulunmasıdır. İdeal bir öğretmen, yalnız kusursuz öğretme yetenekleri ile değil, aynı zamanda yaşama biçimi ile de örnek alınacak ahlaki bir modele dönüşür. Bu anlamda toplum öğretmenlerden, öğrettiklerini örnek olarak yaşayan ideal insanlar olmalarını beklemektedir. Bir yandan kendi davranışlarında ideal örnekler göstermesi beklenen öğretmenlerin aynı zamanda okulda öğrencilerin evrensel değerleri öğrenmelerinde en önemli katkıyı yaptıkları da unutulmamalıdır.

 

“Silah ile sağlıklı bir gelecek yeşermeyecektir”

Aydın Erekmen’in Dünya ülkelerinin ve değerlerinin kabul etmiş olduğu öğretmen modeline uygun olmadığını, meslek etik ilkelerine aykırı hareket ettiğini ve kendini koruyamayacak olan otoritesi altında bulunan öğrencilerin fikirlerini kin ve düşmanlığa sevk ederek etkilediğini belirten Halkevleri, “Çevresindeki yetişkinleri de kin ve düşmanlığa sevk ettiği fotoğrafların altına yapılan yorumlardan görülmektedir” dedi.

Aydın Erekmen’in bir çocuğun eline silah verdiği görüntüyü paylaştığını belirten Halkevleri, “Diğer bir fotoğrafta küçük çocuğun eline silah vermiş olup, bu silahı sadece fotoğraf çekmek için kullanılmış bir alet olmadığı yorumlardan anlaşılmaktadır. Kaldı ki, sadece fotoğraf çektirilmek için küçük çocuğun eline verilmiş bir silah olsa bile çocuğa böyle bir misyon yüklemek ve yaşamın kalanını böylesi bir misyon ile şekillendireceğini düşündüğümüzde sağlıklı bir geleceğin yeşermeyeceği aşikardır” dedi.

“Siyasetçiler silahlanmayı özendirdi”

Silahlanmanın 15 Temmuz sonrası idari merciler tarafından özendirildiğini de belirten Halkevleri, “Silahlanmanın özendirilmesi bir kısım idari merciler ve siyasetçiler tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlamış olup, devletin kadrolu memurları tarafından da görüleceği üzere devam etmektedir. Böylesi sorumsuz bilinçli davranışlarla yaşayan kişilerin sağlıklı bir gelecek oluşturması düşünülemez”dedi.

“Nitelikli ve bilimsel eğitim çalışması yürütenler olarak cezalandırılmasını talep ediyoruz”

Aydın Erekmen’in yapmış olduğu paylaşımlarla toplumun geleceğine ilişkin bireysel olarak ve Halkevleri Derneği üyeleri adına endişe duyulduğu belirtilen suç duyurusunda, Halkevleri’nin Eğitim Hakkı Meclisleri ile çocukların nitelikli, bilimsel eğitim alması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bilimsel eğitim çalışmaları yürütmeleri ve kamu yararına faaliyet gösteren dernek olarak toplumun çıkarlarını ön planda tutmaları nedeniyle kamu davası açılmasını talep eden Halkevleri, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

1932 yılında kurulan Halkevleri Derneği; kamu yararına faaliyet gösteren dernek mahiyetinde, toplum menfaatini ön planda tutarak aydınlanma faaliyetlerini sürdüren bir tüzel kişiliktir. Gerek yaz ve kış okulları, gerek kurs faaliyetleri ve gerekse de Eğitim Hakkı Meclisleri ile çocuklarımızın nitelikli ve bilimsel eğitim alması için çalışmalarda bulunan Halkevleri Derneği üyeleri olarak şüpheli öğretmenden şikayetçi olma ve hakkında gerekli tahkikatın yürütülerek tecziyesi için kamu davası açılması için başvuruda bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Şüpheli hakkında ayrıca çalıştığı kuruma ve idari amirlerine, disiplin amirlerine de bildirimde bulunulması ve söz konusu suçların işlenmesinin devamının önüne geçilmesi gerekmektedir.

TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulu’nda öğretmen olduğu bilinen şüpheli AYDIN EREKMEN hakkında, sayılı hukuksal nedenler uyarınca KAMU DAVASI AÇILMASINI ve gerek çocukların, gerekse de toplumun üstün yararı için CEZALANDIRILMASINI vekaleten talep ve rica ederiz.

 

Suç duyurusu dilekçesinin tam metni için tıklayınız.

 

toplumsalhukuk