Hakim Mustafa Karadağ’ın sürgün edilmesi Ankara’da protesto edildi

Ankara Barosu yönetimi ve avukatları, Yargıçlar Sendikası üyeleri ve Büro Emekçileri Sendikası, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Mustafa Karadağ’ın Şanlıurfa’ya sürülmesini bugün Ankara Adliyesi önünde düzenlenen kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti

Protestoya CHP milletvekilleri Özgür Özel, İlhan Cihaner, Utku Çakırözer, Aytuğ Atıcı ve Candan Yüceer de destek verdi.

Eylemde “Adalet için, yargı bağımsızlığı için, yargıç teminatı için Yargıç Mustafa Karadağ’ın yanındayız” yazan pankart açıldı. “Direne direne kazanacağız”, “Mustafa Karadağ yalnız değildir” ve “Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

“Bizim tek derdimiz, yargının bağımsız ve adaletli olması”

Hakim Mustafa Karadağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Konuşamayan, eleştiremeyen, siyasi iktidardan bağımsız olduğunu söyleyemeyen yargıç, doğru karar veremez. Şanlıurfa’ya sürgünümle ilgili durum Şanlıurfa meselesi değildir. Önemli olan benim kıdemime uygun bir yere atanamamamdır. Yasada açıkça söylenmesine rağmen, benim yargıçların örgütlenme özgürlüğüne dair olan faaliyetlerimin durdurulmasıdır. Ben Ankara’dan gittiğim zaman sendikal görevimi yapamayacağım. Siyasi iktidarın istediği de budur. Dün öğrendik, Şanlıurfa’da iş mahkemesi hakimliğine atanmışız. Benim bilmediğim tek alan, iş hakimliğidir. Siyasi iktidar Şanlıurfa’lılara zulmetmektedir. Ayrıca sendikamız üyeleri hakkında, Cumhuriyet Gazetesi’ne baskıyı kınamak için gitmeleri nedeniyle ayrı ayrı soruşturma açılmış. Hakkımızda yağmur gibi soruşturmalar başlatıldı. Bizim tek derdimiz, yargının bağımsız ve adaletli olması.

“Kimseye teslim olmayan ve yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunan yargıçlar, bu sürgüne imza atanlar için de bir güvencesidir”

Ankara Barosu Başkanlığı ve Yargıçlar Sendikası adına ortak basın açıklamasını Av. Erinç Sağkan okudu. Basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

Mustafa Karadağ, 30 yıl mesleki kıdeme sahip bir hakimdir. Aile mahkemelerinin kuruluşundan bu yana 14 yıldır Aile Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmaktadır.

Gerek meslek yaşamında gerekse sendikal faaliyetlerinde yargı bağımsızlığı konusunda tek bir taviz bile vermemiştir. Ne cemaatlere ne de siyasal iktidara teslim olmuştur. Kurulduğu günden beri hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele veren Yargıçlar Sendikası’nın simgeleşmiş başkanıdır.

HSK tarafından ve hiçbir hukuki neden yokken Şanlıurfa Hakimi olarak atanmıştır. Karar alınma sürecinde fikri sorulmamış; onayı alınmamış; sendikal güvencesi de gözetilmemiş ve sebep bildirilmemiştir.

Hakimlik mesleği Anayasa’da teminat altına alınmıştır. Hakimlik teminatı, hakimlerle ilgili her türlü tasarrufu içerir. Hiçbir işlem bu teminatı ortadan kaldırıcı nitelikte olamaz.

Türkiye’nin de uymak zorunda olduğu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Raporu’nda hakimlerin görev yerlerinin değiştirilememesi bir ilke olarak kabul edilmiştir.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca sendika yöneticisinin görev yeri, haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe değiştirilemez.

30 yıllık meslek yaşamına sahip hakim Mustafa Karadağ hakkında isteği sorulmaksızın ve talebi olmaksızın, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin HSK tarafından yapılan atama işlemi, yukarıda belirtilen yasal düzenleme ve sözleşme hükümlerine ve sonuç olarak hukuka aykırıdır.

Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Mustafa Karadağ’ın görev yerinin değiştirilmesi, sendika merkezinin bulunduğu Ankara’dan uzaklaştırılması, sendikal görevlerini yerine getirememesi sonucunu doğuracak ve dolayısıyla temsil ettiği kurum açısından da olumsuz bir sonuç yaratacaktır.

Ayrıca bazı basın yayın organlarında hedef gösterilerek tanınır kılınan Hakim Mustafa Karadağ’ın güvenliği de tehlikeye sokulmaktadır.

Mesele, Şanlıurfa meselesi değil görevinde başarılı bir yargıcın kıdeminin ve liyakatinin gerektirdiği yere atanmaması meselesidir.

Netice itibariyle Hakim Mustafa Karadağ’ın görev yeri, hakimlik teminatı ve sendikal güvencesi ihlal edilerek değiştirilmiştir. Kimseye teslim olmayan ve yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunan yargıçların, bu sürgüne imza atanlar için de bir güvence olduğunun altını çiziyor ve bu karardan dönülmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

toplumsalhukuk