“Düşman Ceza Hukuku” ve Türkiye -Av. Denizer Şanlı

1 Temmuz 2016 0

İktidarın somut-siyasal etkileri dışında, özel yetkili savcılıklar/mahkemeler sisteminin işlevi nedir? Bu mahkemelerin özel bir “ceza siyaseti” var mıdır ve eğer varsa, “hukuk devleti” ve “bağımsız yargı” gibi enstrümanlarla ilgisi-ilişkisi nedir?