Bu çağda elektriksiz bir konutta kalmanın mümkün olmadığı … Sanığın ailesinin karanlıkta bırakmamak adına yaptığı eylemde zorunluluk olduğu … TCK m. 25 de belirtilen zorunluluk halinde kalarak elektrik kullandığı …

Elektrik Hırsızlığı Kararı