Bölge Adliye Mahkemelerinde vekaletnameye rağmen onayla dosya incelenmesinin yürütmesi durduruldu

Danıştay, Bölge Adliye Mahkemelerinde vekaletname veya görevlendirme yazısı ibraz eden vekiller ve müdafilerin dava dosyasından kayıt ve belge almalarını “daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi” şartına bağlayan yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurdu

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin’nin 100. maddesinin 2. fıkrasına göre dosyanın taraflarından birinin asil sıfatı ile bizzat veya vekaletname ile görevlendirilen avukat vekalet ile başvursa dahi dosyadan örnek alınabilmesi için daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi gerekiyordu.

Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından, Bölge Adliye Mahkemelerinde vekaletname veya görevlendirme yazısı ibraz eden vekiller ve müdafilerin dava dosyasından kayıt ve belge almalarını “daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi” şartına bağlayan “Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin” 100. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi halinde” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Yürütmenin durdurulması kararının tam metni için tıklayınız.

toplumsalhukuk