Kronolojik Olarak*: Baroların Yapısında Değişiklik Yapılmasına Dair Tartışma Süreci – Av. Deniz Can Aydın

Bu çalışmada Cuma Hutbesi ile başlayan, baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesi ve süreçte yapılan açıklamaları okuyabilirsiniz

24 Nisan 2020 – Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili olarak kıldırdığı Cuma namazında şu ifadeleri kullandı:

Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.” [1]

26 Nisan 2020 – Ankara Barosu’nun Konuya İlişkin Basın Açıklaması

Ankara Barosu tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ’leri hedef alan söylemlerine karşılık bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan kısa açıklama şu şekildedir:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlık ve ibretle izledik. 

Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. 

Aldığımız ibretse, anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük direnişten kaynaklanmaktadır. 

Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. 

Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”[2]

27 Nisan 2020 – Ankara Barosu Yönetim Kurulu Hakkında Soruşturma Kararı

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklama arkasından gerek AKP’li siyasiler, gerek iktidara yakın sosyal medya hesapları ve gerek ise yandaş medya tarafından sistemli bir linç kampanyası yürütülmeye başlandı. Bu gelişmeler akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara  Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı tarafından da suç duyurusunda bulunuldu.[3]

28 Nisan 2020 – Metin Feyzioğlu Tarafından Ankara Barosu’na İlişkin Açıklama

TBB Başkanı Feyzioğlu, Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamayı “sorumsuz” olarak nitelendirerek tasvip etmediğine dönük bir açıklama yaptı. [4]

1 Mayıs 2020 – Baroların Seçim Sisteminde Değişiklik Yapılacağına Dair İddialar Kamuoyunda Tartışılmaya Başladı. Konunun AKP MYK’da Ele Alındığı İleri Sürüldü

Ankara Barosu hakkında sürdürülen linç kampanyası şekil değiştirerek, baroların seçim sistemleri ve yapılarının dönüştürülmesi hakkında sistemli bir iktidar kampanyasına dönüşmeye başladı. İleri sürülen ilk iddiaların baroların delege yapısının değişmesi ve çoklu baro fikrine ilişkin olduğu görüldü.[5]

4 Mayıs 2020 – TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Avukatlık Kanunu’nda Yapılacağı İleri Sürülen Değişiklik İddialarını Yalanladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 5 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada değişiklik iddialarına ilişkin olarak “ Açık seçik altını çizerek ifade edeyim öyle bir taslak gündemde yok” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “ Metin önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014’te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır” [6]

5 Mayıs 2020 – Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Açıklama: Baroların Seçim Yapısı ile İlgili Değişiklik Gündemde

Her ne kadar TBB Başkanı ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bir değişikliğin gündemde olmadığı söylense de, sadece bir gün sonra Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile bir değişiklik çalışmasının gündemde olduğu netleşti.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ankara Barosu’nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir”[7]

6 Mayıs 2020 – Baroların Seçim Sisteminin Değişeceğine İlişkin Köşe Yazısı

Genel olarak AKP kulislerinden haberler yaptığı bilinen Abdülkadir Selvi tarafından kaleme alınan köşe yazısında, baroların seçim sisteminin değiştirilerek nispi seçim sisteminin getirileceği ve çoklu baro/gönüllü üyelik sistemi oluşturulacağı iddia edildi.[8] Seçim sistemindeki düzenlemenin, her 300 üye sonrası 1 delege yapısının, her 1000 üye sonrası 1 delege şeklinde düzenlenmek suretiyle avukat sayısı fazla olan büyük barolarının etkisini azaltmaya dönük olarak değiştirileceği ileri sürüldü.

8 Mayıs 2020 – Metin Feyzioğlu’ndan İkinci Açıklama

İlk açıklaması ile Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılacağı iddialarını yalanlayan Metin Feyzioğlu, değişiklik taslağının gündemde olduğu açığa çıkınca yaptığı yeni açıklamada, çoklu baro sistemine karşı olduğunu ancak seçim sistemi değişikliği konusuna sıcak baktığını şu sözlerle ifade etti:

Gerçekten de öyle bir taslak ne gündemdedir ne günceldir. Ancak farklı bir çalışma şu anda Mecliste gayri resmi olarak yürümektedir. Meclis çalışmaya başladığında da anladığım kadarıyla teklife dönüşecektir. Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere ve irtibatlara dayanarak söylüyorum, çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı, altı çizilerek görüştüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyde devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Yani baroları zayıflatmak amacı vardır diye gündeme getirilen sözlere itibar etmeyiniz denmektedir. … Nitekim, bir ilde isteyenin istediği kadar baro kurması, barolara kayıt zorunluluğunun kalkması gibi bir düzenleme Anayasa’nın açık hükümlerine ve ruhuna aykırı olacaktır. Çünkü barolar ve barolar birliği herhangi bir meslek odası değildir. Anayasada da yeri vardır. Şu anda böyle bir projenin olduğunu düşünmüyorum, böyle bir izlenim edinmedim. Hepsinden önemlisi, çoklu baro, alternatif baro, FETÖ’nün PKK’nın ve DHKP-C’nin hayalidir. [9]

8 Mayıs 2020 – Abdülkadir Selvi’nin Yeni Köşe Yazısı

Abdülkadir Selvi tarafından “Anketlere Göre İnenler-Çıkanlar” başlıklı köşe yazısında barolarda yapılacak değişiklik hususundaki tartışmalara yer verildi. Yazıda, AKP MYK’da düzenleme taslağı tartışılırken çoklu baro önerisinin taslaktan çıkarıldığı; ancak gece yarısı sürprizi ile çoklu baro önerisinin tekrar tartışılmak üzere gündeme alınarak MYK’nın tekrar toplantıya çağrıldığı yazıldı.[10]

9 Mayıs 2020 – Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Mensubu 4 Avukat Tarafından Açıklama Yapılması

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi avukatlar Asude Şenol, Eyyüp Sabri Çepik, Filiz Saraç ve Hüseyin Özbek tarafından yapılan açıklamada, Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklerin savunmanın bağımsızlığını ve gerçek anlamda avukatlığın mahiyetini ortadan kaldıracağı ifade edildi. Açıklamada “Unutulmamalıdır ki barolar, avukatların meslek örgütüdür. Avukatlara dayanmayan baro tasarımı levhadan ve şekilden ileri bir anlam ve işlev taşımayacaktır. Yargının üç kurucu unsurundan savunmayı layıkıyla temsil edemeyeceği gibi haktan ve hukuktan yana bağımsız bir irade ortaya koymaları da beklenemez. 

Böylesi bir anlayış Türkiye’nin saygınlığını gerek vatandaş gözünde gerekse  uluslararası alanda ciddi ölçüde zedeleyecektir. Yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan hakları mücadelesini, ülkeleri için, çağdaş uygarlık düzeyini aşma idealini görev emri kabul eden avukatlar, böyle bir tabloya asla razı olmayacaklardır.” ifadeleri kullanıldı.[11]

11 Mayıs 2020 – Barolardan Yapılmak İstenen Değişikliğe Karşı İl Barolarından Ortak Açıklama

Çoklu baro, gönüllü üyelik ve nispi seçim sistemi tartışmaları akabinde 50’den fazla baro tarafından yapılmak istenen değişikliğe karşı ortak bir açıklama metni yayınlandı:

…Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.


Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.[12]

15 Mayıs 2020 – Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 6 Avukat Daha Açıklama Yaparak, Yapılmak İstenen Değişikliklerin Karşısında Olduğunu Açıkladı

TBB YK üyeleri Ali Elibol, Ünsal Toker, Sabiha Tekin, Erdal Güngör, Şakir Uzun ve Gültekin Uzunalioğlu tarafından yapılan açıklama ile çoklu baro sistemi ve nispi seçim düzenine karşı olunduğu ifade edilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oysa ki Yönetim Kurulumuzun oybirliğiyle alınan yukarıdaki kararının takipçisi olma ve yeri geldiğinde gereğini en iyi ve etkin şekilde yapabilme sorumluluğuyla hareket eden bizler, dün olduğu gibi bugün de çoklu baro sistemine ve barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşıyız. Böyle bir düzenlemenin savunmayı savunmasız bırakacağını, avukatların örgütlü gücünü kıracağını, vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkını güvencesiz hale getireceğini bir kez daha ve en güçlü şekilde dile getiriyoruz. Aynı şekilde mevcut seçim sisteminin değiştirilmesine ve nispi temsil yönteminin getirilmesine yönelik teşebbüslere de karşıyız. [13]

17 Mayıs 2020 – TBB Yönetim Kurulu’nun Olağanüstü Toplantısı Akabinde Değişiklik Gündemine Dair Açıklaması

TBB Yönetim Kurulu gelişmeler karşısında olağanüstü toplanmış olup; çoklu baro/nispi seçim sistemi tartışmalarına dönük olarak şu açıklamayı yaptı: “Bizler; çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. (TBB Başkanı’nın delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”[14]

19 Mayıs 2020 – Baro Başkanları Toplantısı’nın Sonuç Bildirgesi’nin Yayımlanması

19 Mayıs tarihinde yayınlanan baro başkanları toplantısı sonuç bildirgesi neticesinde TBB ve 80 baronun imzası ile yapılan açıklamada, barolara ve baroların seçim sistemine yönelik değişiklik girişimlerine karşı olunduğu ifade edildi:

Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.

İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl  muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır. [15]

26 Mayıs 2020 – AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Tarafından Yapılan Açıklamalar

AKP’li Özkan, bağlandığı canlı yayında baroları hedef aldı. Baroların stajyerlere cübbe dahi giydiremediği iddiasından Themis heykelini hedef alan geniş bir yelpazeyi barındıran açıklamalarda, baroların seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü:

Blockchain’den bahsediyoruz. Acaba baroların bu noktada bir görüşü var mı? Yapay zekadan bahsediyoruz. İçinden geçtiğimiz koronavirüs döneminde acaba barolar, gelişen ve değişen, hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni hayat düzeninde nasıl bir rol almaları gerekiyor?

Mahkemelerde, vekil müvekkil ilişkilerinde, cezaevindeki hükümlülerle yapılacak görüşmelerden, avukatların alması gereken rolle ilgili bir teklif var mıdır? Hayır. Onların maalesef binlerce yıl geçmişten gelen pagan kültürüne ait ve Themis heykeli dediğimiz bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde yer almayan, bizim medeniyetimizle kavgalı bir zihniyetin sürekli çatışmasını yaşatıyorlar. [16]

28 Mayıs 2020 – AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Tarafından Yapılan Açıklamalar

AKP’li Bülent Turan da meclis çalışmaları başlar başlamaz ilk gündemlerden birisinin meslek örgütlerinde yapılmak istenen düzenlemeler olduğunu ifade etti. Tek baroya üyeliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri süren Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:

Benim şahsi kanaatim nispi temsil tabii ki şu andaki yapıdan daha demokratik bir adımdır. Ama örgütlenme hakkına imkan tanıyan bir yaklaşım değildir. Neden bir tek baroya üye olasınız. Ben birden fazla baro olmak koşuluyla, nispi temsil sistemin iyi olacağı kanaatindeyim. Tek parti olsun, tek sendika olsun ne demekse, tek baro da o demek.

Baro başkanlarının bu konudaki çalışmalarını bize aktarmasında, daha demokratik yapı içinde baroların oluşturulmasında büyük fayda var diye düşünüyorum. Hem nispi sistem hem de birden fazla baroya imkan vermek lazım. Şu an baroları konuşuyoruz ama bu örgütlenme hakkının bütün meslek grupları için de olması kanaatindeyiz, çalışıyoruz. Her meslekte birden fazla örgütlenmeye imkan sağlaması lazım.[17]

28 – 29 –  30 – 31 Mayıs 2020 – AKP Tarafından Hazırlandığı İleri Sürülen Barolarda Değişiklik Taslağına Dair Haberler

29 Mayıs tarihinde Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış imzalı yayınlanan haberde[18] ve Milliyet Gazetesi’nden Ayşegül Kahvecioğlu tarafından hazırlanan haberde[19]AKP’nin barolar üzerinde yapacağı çalışmalarda sona geldiği ifade edildi. Hazırlandığı ileri sürülen taslakta yer alacak değişikliklerin şu şekilde olacağı ileri sürüldü:

1.Baro organlarına ve TBB delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Kurul ve organlarda üyelikler iki dönemle sınırlandırıldı.

2.Çoklu baro sistemine ilişkin olarak ise:

  • Avukat sayısı 1.000-2.000 arası olan illerde en az 500,
  • Avukat sayısı 2.001-4.000 arası olan illerde en az 750,
  • Avukat sayısı 4.001-10.000 arası olan illerde en az 1000,
  • Avukat sayısı 10.000’in üzerinde olan illerde en az 2000,

Üye kaydedilmesi halinde her ilde birden fazla baro kurulabilecek. Birden fazla baro kurulan illerde mevcut baro 1 numara, yeni kurulan barolar ise tarihe göre alacakları numaralandırılarak kurulduğu il ismiyle teşekkül edecek. Bu barolar da TBB’ye delege verebilecek.

3.Avukatlar, birden fazla baro olan illerde, bir baroya kayıtlıyken diğerine geçmek isterse yazılı başvurabilecek. Avukatın başvurusunun reddedilmesi durumunda, başka bir baroya başvuru yapabilecek. Başvurunun kabul edilmesi durumunda ise diğer barodan kaydı silinecek olan avukatın, 4 yıl boyunca geçtiği baroda kalması zorunlu olacak. Barolara nakil usulü, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

4.Defacto olarak uygulanan blok listeyle seçime girme uygulamasına son verilecek. Bu kapsamda baro yönetimi seçimlerinin usulü nispi temsil olarak yasada yer alacak. Böylece çoğunluk dışındaki gruplar da “kuvvetleri oranında” yönetime ve kurullara üye gönderebilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başlangıçta üçer üye gönderecek. Avukat sayısı 100’den fazla olan barolar, bundan sonraki her bin üye için birer delege seçecek. Böylece TBB’nin 561 olan delege sayısı 418’e düşecek. Yeni durumda İstanbul Barosu’nun delege sayısı 138’den 50’ye; Ankara Barosu’nun 57’den 21’e çekilmiş olacak.Hukuk fakültelerinde görev yapan profesör, doçent ve öğretim görevlileri de avukatlık yapabilecek.

5.Hukuk fakültelerinde görev yapan profesör, doçent ve öğretim görevlileri de avukatlık yapabilecek.

1  Haziran 2020 – 42. Baro Başkanları Toplantısı ve Akabinde Yapılan Açıklama

1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde 42. Baro başkanları toplantısı yapılmıştır. Toplantının akabinde TBB ve Antalya Barosu dışında tüm baroların imzası ile şu açıklama yapıldı:

Pandemi süreci nedeniyle esas gündemimizin ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı ve bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini  talep etmiştik.

Keza, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl  muhatabın Barolar ve TBB olması gerektiğini de vurgulamıştık.

Aradan geçen sürede çağrımızın dikkate alınmadığı, aksine sürecin devam ettiği görülmektedir.

Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.

Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. [20]

Toplantı sonuç metni uyarınca ortaya net bir hareket ve eylem planı konulmamış olup, müzakere kanallarının işletilmesi üzerine bir niyete sahip olunduğu anlaşılmaktadır. Yine bu metne dair hususlarda Antalya Barosu başkanı Polat Balkan’ın görüş ve eleştirileri için bkz. [21]

3 Haziran 2020 – Çoklu Baro Sisteminin Yalnızca 3  Kentte Olacağına İlişkin Haber

Nuray Babacan’ın haberinden[22] edinilen bilgiler uyarınca AKP’nin hukukçu milletvekilleri tarafından son şekli verilen taslakta, çoklu baro sisteminin 3 büyük ilde yapılandırılması görüşü ağır bastı. Bu hususun şu şekilde sağlanacağı ifade edildi:

  • Yalnızca 5.000(beşbin) avukatı aşan illerde çoklu baro kurulması mümkün olacak. Bu şekilde mevcut haliyle yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’de çoklu baro sisteminin hayata geçmesi mümkün olacak.
  • Düzenleme uyarınca 2.000(ikibin) avukat bir araya gelmek suretiyle yeni bir baro kurabilecek. Barolar rakamlar uyarınca sıralanacak.
  • Türkiye Barolar Birliği’nin çatı oluşum olarak varlığı korunsa da nispi seçim sistemi usulü getirilecek. Tüm barolar TBB’ye bağlı olacak.
  • Her baro seçim için 3 delege verecek. Her 1.000(bin) üye için bir delege gönderilmesi şeklinde değişiklik yapılacak.
  • CMK avukatları ile ilgili kararlar ve uygulamalar yine Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecek. (Oldukça ucu açık bir bilgi olup, mahiyeti netleştirilememiştir)

AKP tarafından son şeklinin verilmesi beklenen değişiklik taslağının kısa zaman içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Av. Deniz Can Aydın

*NOT: Tarihlerde bir veya iki günlük farklar olması halinde bu durumun sebebi, haberlerin giriliş tarihleri ile olayların gerçekleşme tarihleri arasındaki zaman dilimi olabilir.


[1] https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/29501/diyanet-isleri-baskani-erbas-cuma-hutbesinde-tum-insanliga-cagrida-bulundu

[2] http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DIYANET_ISLERI_BASKANI_ALI_ERBAS%E2%80%99IN_INSANLIGIN_BIR_KESIMINI_NEFRETLE_ASAGILAYIP_KITLELERE_HEDEF_GOSTERDIGI_KONUSMASIYLA_ILGILI_BASIN_ACIKLAMASI&=4986

[3] https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/27/ankara-barosunun-diyanet-isleri-aciklamasina-sorusturma/

[4] https://www.milliyet.com.tr/gundem/metin-feyzioglu-ankara-barosunca-yapilan-sorumsuz-aciklamayi-tasvip-etmemiz-mumkun-degil-6200891

[5] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/05/01/barolarin-secim-yontemine-mudahale-feto-projesi/

[6] https://www.evrensel.net/haber/403882/adalet-bakanligi-ve-metin-feyzioglu-avukatlik-kanunu-taslagini-yalanladi

[7] https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-meslek-%C3%B6rg%C3%BCtleri-i%C3%A7in-d%C3%BCzenleme-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-53340811

[8] https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/barolar-ve-muhendis-odalarinin-yasasi-degisiyor-41510623

[9] https://www.haberturk.com/feyzioglu-ndan-baro-duzenlemesi-yorumu-2672616

[10] https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/anketlere-gore-inenler-cikanlar-41512343

[11] https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tbbnin-4-yoneticisinden-uyari-itaatkar-baro-yaratiliyor-1737891

[12] http://bianet.org/bianet/hukuk/224081-barolardan-ortak-aciklama-yonetim-seciminde-degisiklik-feto-projesi

[13] https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tbbnin-6-yoneticisi-daha-karsi-aciklama-yapti-feyzioglu-yalniz-kaldi-1739078

[14] https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005171042058688-turkiye-barolar-birligi-yonetim-kurulu-olaganustu-toplandi-secim-sisteminin-degistirilmesine/

[15] https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/19-mayis-2020-tarihinde-gerceklestirilen-baro-baskanlari-toplantisi-sonuc-bildirgesi-81304

[16] https://www.tukenmezhaber.com/siyaset/akp-grup-baskanvekili-ozkan-adaletin-simgesi-themis-heykelin

[17] https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52840836

[18] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-partinin-alternatif-baro-taslagi-hazirlandi-41527484

[19] https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogan-talimat-vermisti-barolarin-secim-sistemi-degisiyor-4-yil-sarti-6223264

[20] https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/1-haziran-2020-tarihinde-gerceklestirilen-baro-baskanlari-toplantisi-sonuc-bildirgesi-81315

[21] https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/04/antalya-barosu-muzakere-karanlik-bir-tunel/

[22] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/coklu-baro-sistemi-yalnizca-uc-kentte-41533516