Barolardan ortak açıklama: “Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz”

19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması ve onların yerine aynı illerin valilerinin kayyum olarak atanmasına Barolar ortak açıklama ile tepki gösterdi. 

Barolar tarafından 19.08.2019 tarihinde yayınlanan ortak açıklama metni:

Ortak açıklama dışında İzmir Barosu, Ankara Barosu ve Şanlıurfa Baroları yazılı açıklama yayınladılar:


 

Diyarbakır Barosu ve Van Barosu 20.08.2019 tarihinde demokratik kitle örgütleri, emek ve meslek örgütleri ve siyasi partilerle birlikte kapalı basın toplantıları yaptılar:

Van Barosu’nun aralarında olduğu kurumlar tarafından yapılan açıklama için tıklayınız. 

Diyarbakır Barosu’nun aralarında olduğu kurumlar tarafından yapılan açıklama için tıklayınız.

toplumsalhukuk