Balgat adliyesi imar planı iptal edildi

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada, Balgat Adliye binasının nazım imar planında değişikliği onaylayan Ankara Büyükşehir Belediyesi kararı idare mahkemesince iptal edildi

Ankara Adliyesi’nin parçalanmasının bir ayağı olan İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri’nin bulunduğu Balgat’taki ek binanın imar planında usulsüzlükler tespit eden Şehir Plancıları Odası tarafından imar planının iptali için dava açılmıştı.

Savunmahareketi.org sitesinde yer alan habere göre açılan dava neticesinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptıran Ankara 15. İdare Mahkemesi; kiralama yöntemi ile kullanılan ek binanın imar planında çevredeki diğer yapılaşmalara nazaran ayrıcalıklı bir değişiklik yapıldığına ve bu değişikliğin eşitlikçi olmadığına kanaat getirerek imar planının iptaline kararı verdi.

Bilirkişi: Adliye ek hizmet binası acil bir ihtiyaçtır ancak kira ilişkisi sona erince özel mülk sahibine ayrıcalık tanınmış olacak

Mahkemenin kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunda imar planı ile ilgili şu görüşler raporlandı:

Yönetmelik’te yer verilmeyen bir arazi türünün planlanmasının Yönetmeliğin 19.maddesine aykırı olduğu; E:1.60’tan 2.85’e (artı bodrumun emsalden sayılmaması) eşitlikçi olmadığı; parsele özgü, çevresindeki diğer parsellerden farklı ve ayrıcalıklı yapılaşma hakkı tanıdığı; planlamanın nesnel ve adil olma ilkesi ile çeliştiği; parselde birden fazla bina yapılması halinde H/2 mesafa şartının aranmamasına yönelik koşulun, çevredeki diğer yapılaşma koşulları karşısında ayrıcalık yarattığı ve eşitlikçi olmadığı, sıkışık dokuda havalanma ve güneşlenme imkanını azaltıp sağlıksız bir mekan oluşturacağı; özünde kamu yararı bulunan adliye ek hizmet binası ihtiyacının bir acil durum müdahalesi olarak kira yoluyla giderilmek istendiği anlaşıldığı imar planı kararının, kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra da süreceği açık olduğundan, özel mülk sahibine ayrıcalık tanınmış olacağı; bölgenin yapılaşması sürecinde trafik şebekesine ne kadar yük bineceği ve mevcut şebekenin ilave trafik hacmini taşıyıp taşımayacağı incelenmediğinden ve teknik alt yapı etki raporu hazırlanmadığından, Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliği’nin 26/7 maddesine aykırı olduğu

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin kararının tam metnini okumak/indirmek için tıklayınız.

toplumsalhukuk