Aynı YSK’nin farklı kararları: Mühürsüz zarf ile ihtiyar heyeti bile seçilemez!

Referandumda mühürsüz pusula ve zarflara izin veren YSK’nin mühürsüz pusulaları geçersiz saydığı ihtiyar heyeti seçimi dahil çok sayıda kararı var

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye’nin başkanlık sistemi için “olur” dedi ama Demre’nin ihtiyar heyeti için “mühürsüz zarf geçersiz” kararını vermişti. Başka bir örnek de Muhasebeciler Odası seçimlerinden. Yasaya göre; Muhasebeciler Odası Başkanı bile mühürsüz pusulayla seçilemiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun “mühürsüz pusulalarının geçersiz” olduğuna ilişkin çok sayıda kararı bulunuyor.

Demre İhtiyar Heyeti seçimi

Bunlardan biri de 12 Mart 2014 tarihinde verdiği 735 sayılı kararı. Sadi Güven’in başkan olarak imza attığı bu karar, Demre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri için yaptığı başvuruya ilişkin. Yüksek Seçim Kurulu, bu başvuru üzerine yaptığı toplantıda, aldığı kararlar arasında mühürsüz pusulalara ilişkin şu karar bulunuyor:

Aşağıda yazılı zarflar geçerli değildir:
-Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan.

Karar metnini incelemek için tıklayın.

2010 Anayasa Referandumu kararı

Karar No: 381 Karar Tarihi: 15.06.2010
Geçerli Sayılmayacak Zarflar ve Oy Pusulaları
Madde 35-
1-Aşağıda yazılı oy zarfları geçerli değildir. (298/103)
a) Sandık kurulunca verilen (SARI) renkte olmayan, çift mühür taşımayan,
2) Asağıda yazılı birleşik oy pusulaları geçerli değildir(298/103)
c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birlesik oy pusulaları,

Karar metnini incelemek için tıklayın.

2014 Yerel Seçimi: “Bilgisayar çıktısı bile olmaz”

YSK’nin bir başka kararı 2014 yerel seçimlerine ilişkin. Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu, YSK’ye başvurarak, “Başkanlık mührünün bilgisayara aktarılmış halinin yazıcı marifetiyle zarfların üzerine yazılmasıyla zarfların mühürlenmiş kabul edilmesini” istemişti.

YSK, 6 Şubat 2014 tarihinde verdiği kararla, bilgisayar üzerinden yapılmış mühürlemeyi bile kabul etmedi. Bu kararda YSK Başkanı Sadi Güven’in de imzası bulunuyor.

Mühürsüz pusulayla Muhasebeciler Odası Başkanı bile seçilemez

Bir örnek de Muhasebeciler Odası başkanlık seçiminden. Türkiye’de meslek odası seçimleri bile mühürsüz pusula ile yapılamıyor.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Oda ve birlik organlarının seçim esasları” başlıklı 40. Maddesi şöyle:

Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
(…)
Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

toplumsalhukuk