AYM ihraç edilen hakimlerin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

Anayasa Mahkemesi, ihraç edilen iki hakimin bireysel başvurusunun iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddine karar verdi

Anayasa Mahkemesi ihraç edildikten sonra başvuruda bulunan hakimler Hacı Osman Kaya ve Murat Hikmet Çakmakçı’nın başvurularının iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu.

AYM: iç hukuk yolu var, Danıştay’a başvurun

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda iç hukuk yolu olarak ihraç edilen hakimlerin Danıştay’a ilk derece mahkemesi sıfatıyla başvurabileceklerini söyledi. AYM kararında:

685 sayılı KHK’da; 667 sayılı KHK’nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenlerin kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilecekleri ve bu kişilerden daha önce dava açmış olanaların idare mahkemelerinde derdest olan veya karar verilen dosyalarının Danıştay’a gönderileceği hükme bağlanmıştır. Böylelikle 667 sayılı KHK’nın 3. maddesi kapsamında meslekten çıkarılan yargı mensuplarının bu karara karşı Danıştay’a dava açabilecekleri açıkça belirtilmiş ve anılan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargıda hangi yargı yerinin görevli olduğuna yönelik uygulamada yaşanan tededdütler giderilmiştir. daha önce dava açanlar yönünden de geçiş hükümleri ihdas edilmiştir.

diyerek başvuruların “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna” karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararları, KHK’lerle ihraç edildikten sonra bireysel başvuru yapan pek çok kamu emekçisinin başvurularında da, 685 sayılı KHK ile  Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulduğu gerekçesiyle, kabul edilemezlik kararı verebileceği yorumlarına neden oldu.

AYM’nin Hacı Osman Kaya kararının tam metni için tıklayınız.

AYM’nin Murat Hikmet Çakmakcı kararının tam metnini okumak için tıklayınız.

toplumsalhukuk