Aydın, Düzce ve Trabzon Barolarından CMK ücret tarifesinin iptali için dava

Aydın, Düzce ve Trabzon Baroları 2017 yılı CMK Ücret tarifesinin iptali için dava açtıklarını duyurdu

CMK kapsamında zorunlu müdafilik ve vekillik görevi yapan avukatlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari ücret tarifesinin iptaline ilişkin olarak Aydın, Düzce ve Trabzon Baroları ücret tarifesi için Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu.

Aydın Barosu: Tarife emek ve bilginin, yapılan hizmetin küçümsenmesidir!

Aydın Barosu sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklanan ücretler yapılan bu görevleri angarya haline getirmektedir. Baroların bu konudaki uyarı ve talepleri yine dikkate alınmamış, ücretler son derece düşük belirlenmiştir. Avukatlık Asgari ücret tarifesinin de altında bir tarife belirlenmesinin anlaşılabilir hiç bir yanı yoktur. Danıştay’da açtığımız bu dava ile tarifenin iptalini talep ettik. Meslektaşlarımın hukuk güvenliği ve vatandaşlarımızın savunma hakkının hakkıyla yerine getirilebilmesi için verdikleri hizmet kutsaldır. Bu şekilde bir tarife emek ve bilginin, yapılan hizmetin küçümsenmesidir. Bu anlayışı kabul etmiyoruz.

Düzce Barosu: Eşit işe eşit ücretin sağlanması için bu davayı açtık!

Düzce Barosu sitesinden yapılan açıklamada ise yönetmelikte belirlenen ücretlerin oldukça düşük olduğu, meslektaşlarının bu kadar özverili bir şekilde hizmet verdiği halde hak ettikleri ücretleri alamadıkları, eşit işe eşit ücretin sağlanması bakımından bu davanın açılmasının zorunlu olduğunu, hukuk zemininde meslektaşlarının haklarını aramak bu konuda çalışma yapmak Baro Başkanlığının en temel görevi olduğunu, bu nedenle CMK ücretleri konusunu yargıya taşımayı uygun bulduğu belirtildi.

Trabzon Barosu: Emek sömürüsüne yol açan, Anayasamızca yasaklanan, angarya yasağına giren bu uygulama eşit ise eşit ücret ilkesine de aykırıdır

Trabzon Barosu sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Emek sömürüsüne yol açan, Anayasamızca yasaklanan, angarya yasağına giren bu uygulama eşit ise eşit ücret ilkesine de aykırıdır. Meslek onurunu ve emeğini zedeleyecek bu tarifenin iptalini istemek baroların temel görevlerinden birisi olup hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Üç Baro tarafından ayrı ayrı açılan davalarla iptali istenen, Adalet Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2016 tarih ve 29935(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2017 yılı tarifesi” ise şu şekilde:

“Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 260 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 405 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 445 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 445 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800 TL,
2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 900 TL,
ödenir.”

toplumsalhukuk