Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ı ranta açacak imar planına iptal

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ı ranta açacak imar planı, bölge halkının açtığı davadan çıkan kararla iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ı ranta açacak imar planı, 31 yurttaşın bir araya gelerek açtığı davada Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla iptal edildi.

Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda belediyenin hazırladığı 1/25 binlik imra planının mekânsal plan kararlarıyla uyuşmadığı, pek çok SİT ve orman alanının yanı sıra özel çevre kararları ile de uyumsuz olduğu belirtildi.

Raporda imar planının doğal çevre ve arkeolojik koruma alanlarını tahribata uğratacağı vurgulanırken 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla kaplumbağa yuvalama bölgesinin turizm tesis alanı olarak kullanılmasının bölgedeki doğal yaşama zarar vereceği kaydedildi.

Bilirkişi raporunu göz önüne alan mahkeme de uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiği davada imar planını iptal etti.

toplumsalhukuk