Ankara’da hukukçular avukatlık mesleğinin dönüşümü konulu söyleşide buluştu

Ankara’da hukukçular “Avukatlık Mesleğinin Dönüşümü’ konulu söyleşi bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş ve Av. Deniz Özbilgin’in katılımıyla yapılan söyleşidede avukatların işçileşmesi süreci değerlendirildi

Toplumsal Hukuk’un Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde düzenlemiş olduğu etkinliğe Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Kasım Akbaş ve Av. Deniz Özbilgin katıldı.

Akbaş’tan avukatlığın işçileşmesi vurgusu

Etkinlikte ilk konuşmayı Kasım Akbaş yaptı. Akbaş konuşmasında avukatlık mesleğinin ekonomi politiğini, avukatların proleterleşmesi(işçileşmesi) sürecini, doktora tezi için yaptığı çalışmanın verileriyle birlikte anlattı.

Özellikle sanayi tipi avukatlık bürolarının çoğalması ve teknolojinin ilerlemesi ile avukatlığın teknik bir mesleğe dönüştüğünü belirtti.

Avukatlığın serbest bağımsız icra edilen bir meslekten ücretli bağımlı çalışılan bir mesleğe dönüşümünü avukatların proleterleşmesine dair çalışmasının verilerini sunarak anlattı.

Özbilgin, avukatlık meslek etiğini ve savunmayı anlattı.

İkinci konuşmayı Av. Deniz Özbilgin yaptı. Özbilgin sözlerine avukatların işçileşmesinin neoliberal politikaların etkisiyle beyaz yakalıların işçileşmesinden bağımsız olmadığını vurguladı.

Konuşmasının devamında Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde düzenlen “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.” hükmünde geçen mesleğin kamu hizmeti ve serbest meslek olma boyutunu anlattı ve söz konusu bu maddenin şu anı yansıtmadığını belirtti. Bu sürece ilişkin örnekler sundu.

Konuşmaların ardından söyleşi soru-cevap kısmı ile sona erdi.

toplumsalhukuk