Ankara Vergi Mahkemesi: 4/C’linin iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilemez

Ankara 5. Vergi Mahkemesi, 657 sayılı Kanun’un 4/c maddesi uyarınca geçici personel statüsünde çalışmakta iken emekliye ayrılan davacıya ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisinin iadesi talebini içeren başvurunun reddine ilişkin işlemi iptal etti

4/c’li olup emekliye ayrıldıktan sonra iş sonu tazminatı ödenen ancak iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilen bir personelin kesilen gelir vergisinin iadesi talebiyle açtığı davada, Ankara 5. Vergi Mahkemesi’nin  ile bahsi geçen işlemin iptaline ve haksız yere kesilen gelir vergisinin iadesine karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, iş sonu tazminatının kıdem tazminatı sayılacağı, kıdem tazminatı kabul edilen iş sonu tazminatının kıdem tazminatında olduğu gibi gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararında işlemin iptaline gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

Olayda, 657 sayılı Kanun’un 4/c maddesi uyarınca geçici personel olarak görev yapan davacının emeklilik süresinin dolması nedeniyle taraflar arasındaki hizmet sözleşmesi sona ermiş ve iş sonu tazminatı ödenmiştir.

Davacıya yapılan bu ödeme; sözleşmeye konu çalışma ilişkisinin sona ermesi üzerine ön görülen bir ödeme olmakla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde tanımlanan ücret ve ücret sayılan ödemelerden sayılamayacağından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 1.fıkrasının 1.bendi uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Aynı zamanda davacı geçici personel olarak bir sözleşme ilişkisine dayalı olarak istihdam edildiğinden, sözleşmenin sona ermesi dolayısıyla kendisine Bakanlar Kurulu Karan gereğince ödenen iş sonu tazminatının 4857 sayılı Kanun’un 112 nci maddesi uyarınca da kıdem tazminatı sayılacağı, kıdem tazminatı kabul edilen iş sonu tazminatının da kıdem tazminatında olduğu gibi gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği halde davacıya ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmasında hukuka ve yasaya uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Ankara 5. Vergi Mahkemesi’nin kararının tam metnini okumak/indirmek için tıklayınız.

Benzer durumda olanlar ne yapmalı?

4/C statüsünde görev yapmakta iken, emekliye ayrılarak ya da istifa ederek görevinden ayrılmış olan ve kendisine ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapıldığı için yasal yollara başvurmak isteyenlerin; öncelikle kesintinin yapıldığı tarihten itibaren otuz günlük dava açma süresi geçmemiş ise bu süre içinde doğrudan doğruya vergi mahkemesinde dava açmaları, dava açma süresi geçmiş ise hatanın düzeltilmesi için dilekçe ile başvuru yaparak, bu başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet yoluna başvurmaları ve oradan da olumsuz cevap geldiğinde, cevabın tebliğinden itibaren otuz gün içinde vergi mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

toplumsalhukuk