AKP Hükümeti Tarafından Olağanüstühal Kural, Olağan Bir Hal İstisna Yapılarak, OHAL Süresiz Uzatılıyor.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen bir yasa tasarısı ile, olağanüstühalin kalıcı hale getirilmesi, olağan bir halin ise istisna kılınması yolunda düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlıkları tamamlanan “Biz OHAL’i Çok Sevdik, OHAL’i Sevmeyen Ölsün” başlıklı söz konusu kanun tasarısı ile; olağanüstühal rejiminin Türkiye’de olağan bir rejim kılınması, olağan bir halin ise Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak bakanlar kurulu tarafından 6 ay ile süre ilan edilebilecek istisnai bir rejim yapılması öngörülmekte.

Anayasa değişikliklerini de içeren söz konusu kanun tasarısının kimi hükümleri şöyle;

Anayasa m. 1; Türkiye Devleti, olağanüstühal ile yönetilen bir Cumhuriyettir.

Anayasa m. 2; Türkiye Cumhuriyeti, daimi olan olağanüstühal yönetimi ile toplumu sürekli yürütme erkine biat etmeye zorlayan bir olağanüstühal devletidir.

Anayasa m. 7; Yasama yetkisi Türk milleti adına Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak bakanlar kurulundadır ve kanun hükmünde kararnameler ile kullanılır. Yılda birkez Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır ve aynı gün 364 gün sürecek tatile girer. Olağan hallerde ise aksi kanunla kararlaştırılabilir.

Anayasa m. 9; Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemeler ve adli teşkilat, 15 Temmuz tarihinden diğer yılın 15 Temmuz tarihine kadar her yıl adli tatile girer ve çalışmaya ara verir. Mahkemelerin ve adli teşkilatın çalışmaya ara verdiği süreçte yargı yetkisi, yürütme erki tarafından kullanılır. Olağan hallerde ise aksi kanunla kararlaştırılabilir.

Anayasa m. 15; Olağan hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler de dikkate alınarak, Anayasa ve yasalarda yer alan temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına olanak tanınabilir.

Anayasa m. 120; Ola ki memlekette her şey yolunda gider, vatandaşlar hükümete koşulsuz biat eder, bu hallerde Cumhurbaşkanı tarafından toplanan bakanlar kurulu tarafından, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşü alınarak, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde yada bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere, demokratik esaslara bağlı olan olağan bir hale geçilebilir.