AİHM, KHK ile görevine son verilen kamu emekçisinin başvurusunu kabul etmedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Zihni/Türkiye kararında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

6 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen 50 bin 875 kamu çalışanından biri olan Akif Zihni’nin AİHM’e yaptığı başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğu kararı verdi.

Söz konusu kararda  mahkeme:

Bireysel başvuru yolu ve idari yargı yolunun başvurucu için erişilmesi mümkün olmayan veya tüketilmesi gerekmeyen iç hukuk yolu olduğunun ispat edilemediğini;
Başvurucu Akif Zihni’yi, belirtilen iç hukuk yollarını tüketme yükümlülüğünden muaf kılan özel şartların mevcut olup olmadığı konusunda Mahkeme, başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların başta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu olmak üzere adı geçen iç hukuk yollarının etkililiğinden şüphe duymaya yeterli olmadığını;
Anayasa Mahkemesinin kendisine yapılan bireysel başvurularla ilgili henüz bir kararının bulunmadığını;
Belirtmiştir.

Zihni/Türkiye kararı aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

decision-zihni-v-turkey-dismissal-of-a-teacher-by-emergency-legislative-decree

 

Toplumsalhukuk