Adana ve Antalya Baroları TBB Delegeleri: Metin Feyzioğlunu İstifaya Davet Ediyoruz

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Rize’de yaptığı konuşmanın ardından, Antalya Barosu TBB Delegeleri 31.09.2019 tarihinde, Adana Barosu TBB delegeleri 01.02.2019 tarihinde yayınladıkları açıklamalarla Metin Feyzioğlu’nu istifaya davet etti. 

Antalya Barosu TBB Delegeleri 31.01.2019 tarihinde yayınladıkları açıklamada Metin Feyzioğlu’nun breysel temel hak ve özgürlükleri savunması gerekirken devletçi bakış açısıyla hukukun temel ilkelerini yok saydığı ifade edildi.

Açıklama metni:

Adana Barosu TBB Delegeleri 01.02.2019 tarihinde yayınladıkları açıklamada hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve avukatların saldırı altında olduğu bir dönemde Metin Feyzioğlu’nun asli görevlerini unutarak birliğe atanmış bir kayyum gibi davrandığını ifade etti. Feyzioğlu’nun istifaya davet edildiği açıklama metni: 

toplumsalhukuk