688 sayılı KHK yayımlandı 416 kişi görevine iade edildi

Resmi Gazete’nin 29 Mart tarihli mükerrer  sayısında 688 sayılı KHK yayımlandı

29 Mart tarihinde yayımlanan 688 sayılı  KHK ile 416 kişi görevine iade edildi. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırıldığı belirtilen iade hükümlerine ilişkin tek maddelik KHK’nin ikinci fıkrasında iade edilenlerin hakları düzenleniyor.

İade koşulları ise şöyle:

İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.”

688 Sayılı KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesini indirmek/okumak için tıklayınız.

Görevine iade edilenler arasında;

Danıştay’dan 3,

Sayıştay’dan 1,

Yargıtay’dan 4,

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1,

Diyanet’ten 76,

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar’dan 15,

SGK’dan 24,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2,

İller Bankası’ndan 5,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3,

Dışişleri Bakanlığı’ndan 1,

İçişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 24 kişi,

İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 kişi,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli’nden 90 kişi,

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2 kişi,

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 7 kişi,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi,

Ulaştırma Bakanlığı’ndan 25 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu’ndan 37 kişi bulunuyor.

toplumsalhukuk