2911 Sayıl Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dair Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ

E.2004/3314

K.2006/58

T.26.1.2006

  • TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
  • TOPLANTI VE GÖSTERİNİN BAŞLAMADAN DAĞITILMASI ( Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan Sanıkların Dağıtılması – 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık )
  • 2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
  • YASA DIŞI SLOGAN VE BASIN AÇIKLAMASI ( Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı – 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık )

2911/m. 28

ÖZET : Sanıkların “f tipi cezaevlerini” protesto amacıyla basın açıklaması yapmak ve buna destek vermek için Sultanahmet meydanında toplanmaya başladıkları sırada, yasaların suç saydığı sloganlar atılmadan, basın açıklaması yapılmadan ve henüz toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamadan emniyet güçlerince dağıtıldıklarının anlaşılması karşısında, atılı dosya içeriğine uygun olmayan bir kabulle mahkumiyetlerine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : 2911 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanıklar Seyho Demir, Hüsnü Çetin, Hüseyin Çakıroğlu, Fatma Konukçu, Elif Çamyar, Suzan Zengin, Nurettin Polat, Şükrü Akman, Halil Ceylan, Mine Demirkaya, Halit Dinlet, Doğan Genç, Berran Yıldırım, Fadile Güçlü, Fatma Şahin, Meliha Varişli, Ruhar Mavruk, Melek Özdemir, Şeyda Gergin, Gönül Doğan, Gül Saklamaz, Gülbahar Kader, Sakine Sevim, Yeliz Saygıner, Meral Köse, Nursel Türüç, Nesrin Yılmaz, Şehriban Torğay, Fulya Ece Bağdatlılar, Gülşah Tagaç, Mağbup Dağdelen, Mehtap Kuruçay, Sakine Sürüc, Serkan Güzel, Ümit Efe, Emire Eren Keskin, Gülseren Yaleri, Oya Ataman’ın yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine, zoralıma ve sanıklar Ümit, Emire, Halit dışında diğer sanıkların cezalarının ertelenmesine, sanıklar Emire, Halit ve Gülbahar’ın erteli cezalarının aynen infazına dair ( İSTANBUL ) 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.5.2003 gün ve 707 esas, 253 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 3.3.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanıkların “f tipi cezaevlerini” protesto amacıyla basın açıklaması yapmak ve buna destek vermek için Sultanahmet meydanında toplanmaya başladıkları sırada, yasaların suç saydığı sloganlar atılmadan, basın açıklaması yapılmadan ve henüz toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamadan emniyet güçlerince dağıtıldıklarının anlaşılması karşısında, atılı dosya içeriğine uygun olmayan bir kabulle mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün ( BOZULMASINA ), 26.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.