“2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde Türkiye; Bölgesinde Sonuncu, Dünya’da 109 uncu !

World Justice Project (WJP) tarafından yayımlanan “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde Türkiye 8 sıra gerileyerek; Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda sonuncu sırada, Dünya’da ise 126 ülke içinde 109 uncu sırada yer aldı. Geçen yıl Türkiye, 113 ülkeyi kapsayan aynı listede 101 inci sırada yer almıştı. 2016 yılında ise Türkiye 99 uncu sıradaydı.

“2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde ilk üç sırada ise Danimarka, Norveç ve Finlandiya gösterildi.

WJP tarafından 2008 yılından bu yana her yıl yayımlanan “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde; temel haklar, adil hukuk, cezai adalet ve idari yaptırımlar, düzen ve güvenlik, hükümet şeffaflığı, yolsuzluğun önlenmesi, hükümet gücünün sınırlandırılması gibi 8 kritere göre analiz yapılıyor.

Türkiye, “hükümet gücünün sınırlandırılması”nda Nijerya, Pakistan ve İran gibi ülkelerin de gerisinde 123 üncü sırada; “şeffaflık” başlığında 94 üncü sırada; “temel haklar” başlığında ise 122 nci sırada yer bulabildi. “Vatandaşların adalete erişimi” ile “kişilerin can ve mal güvenliği” başlıklarında ise Türkiye’nin yeri 96 ncı sıra.

Bilindiği üzere “24 Ocak Tehlike Altında Olan Avukatlar Günü” de, uluslararası hukuk örgütleri tarafından 2019 yılında Türkiye’de baskı altında olan avukatlara ithaf edilmiş idi.