10 Ekim Davası Avukat Komisyonu: Devletin sorumluluğunun yok sayıldığı savcılık mütalaası kabul edilemez

10 Ekim Ankara Katliamı Davası’nın 9. grup duruşmaları 12.06.2018 tarihinde görülmeye başladı.

Katılanlar vekilleri duruşmada, 8. grup duruşmalarda Savcılığın mütalaa hazırlığı için dosyayı talep etmesi üzerine, dosyanın geldiği aşama hakkında beyanlarda bulunuldu.

Katılan vekillerinin beyanlarında, soruşturma ve yargılama sürecinde kamu görevlilerinin sorumluluğunun açığa çıktığına ilişkin bilgiler verilerek, Mahkemenin sorumluların yargılanmasını sağlama yükümlülüğü olduğu belirtildi.

Katılan vekillerinin ardından sanık vekillerine söz verildi.

Sanık vekillerinin beyanlarının ardından savcı, koğuşturmanın genişletilmesine ilişkin talebi olmadığını, katılan vekillerinin koğuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerinin sanıkların durumuna ilişkin bir değişiklik yaratmayacağını belirterek esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Aileler mütalaaya tepkilerini “bizi hiç şaşırtmadınız” “adalet istiyoruz” diyerek gösterdi.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu mütalaaya ilişkin yaptığı açıklamada:

Katliama göz yuman, sorumluluğu bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılamaya dahil edilmeyerek devletin sorumluluğunun üstü örtülmüştür.

Tüm delillere, dosyaya sunulan bilimsel görüşlere rağmen insanlığa karşı  suç yönünden cezalandırma talebimiz gözardı edilmiştir.

Katliamla ilişkili, yöneticilik konumunda olan sanıkların bir kısmı için sadece üyelikten ceza talep edilmiştir.

Mevcut sanıklar dışında katliamla ve sanıklarla ilişkili kişiler dosyaya dahil edilmemiştir.

Dosyaya gelen binlerce bilgi ve belgeye rağmen 2.5 yıl önceki iddianamenin de gerisine düşen, devletin her kademedeki sorumluğunu ısrarla yok sayan mütalaa kabul edilemez.

denildi.

Duruşmaya 13.06.2018 tarihinde devam edilecek.

toplumsalhukuk

Savcılık mütalaası için:

2016-232 mütalaa

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonunun açıklaması: