Ombudsman’tan Emsal Karar: Polis, Nezaket İlkesine Uymalı

Ombudsman’tan Emsal Karar: Polis, Nezaket İlkesine Uymalı

Toplumsalhukuk'çu avukatın emniyette müvekkilleri ile görüştürülmemesi ve kolluk görevlilerinin kaba davranışları üzerine yaptığı başvuruda Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu kabul etti

Toplumsalhukuk’tan Av. Deniz Can Aydın’ın emniyette müvekkilleri ile görüştürülmemesi ve kolluk görevlilerinin kaba davranışları üzerine yaptığı başvuruda Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu kabul etti

Toplumsalhukuk’tan Av. Deniz Can Aydın ve Av. Mert Ekinci gözaltına alınan müvekkilleri ile görüşmek için gittikleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde 3 saat bekletildi ve müvekkilleri ile görüşmeleri engellendi. Güvenlik Şube’de görevli polislere, mevzuattaki düzenlemeleri hatırlatan avukatlara, polis haklarının olmadığı söyledi. Olayı tutanak altına alan avukatlardan Deniz Can Aydın, olaydan sonra sürecin takipçisi oldu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu Ankara Emniyet Müdürlüğünde avukatların gözaltındaki müvekkilleriyle yaklaşık 3 saat boyunca görüştürülmemesine, emniyet personelinin avukatlara karşı kaba ve özensiz davranışlarına ve hukuka aykırı bir şekilde görüntülerinin kaydedilmesine ilişkin başvuruyu kabul etti.

Yaşanan keyfiliklerin kamera kayıtları da yansıdığını belirtilen kararda Kamu Denetçiliği Kurumu:

Somut olaya bakıldığında, savunma hakkının kullanılması bakımından şüphesiz bir eksiklik olduğu, kolluk personelinin gerekli dikkat ve özeni göstererek avukatların müvekkilleriyle görüşmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuata uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Akman’ın önerileri doğrultusunda Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığına kolluk görevlilerine bir kamu görevlisinden beklenen özen ve nezakette olması gerektiği için görevlerinin gerektirdiği davranış ilkelerinin hatırlatılması hususunda tavsiyede bulunulmasına

karar verdi.

toplumsalhukuk